„Jõuludele läksid paljud tööandjad vastu teadmatuses, uue aasta saavad nad vastu võtta juba rahulikumalt – töötukassa nõukogu tegi valitsusele ettepaneku maksta Harjumaa ja Ida-Virumaa tööandjatele kompensatsiooni piirangute perioodi eest,” ütles töötukassa nõukogu esimees Peep Peterson. Ettepanek läheb nüüd valitsusele arutamiseks.

Ettepaneku kohaselt makstakse kompensatsiooni neile Harjumaa ja Ida-Virumaa tööandjatele, kelle tegevus on erakorraliste asjaolude tõttu 28. detsembrist 2020 kuni 17. jaanuarini 2021 märkimisväärselt häiritud. Kompenseeritakse piirangutest tekkivad tööjõukulud.

Esitatud kava järgi makstakse tööandjale kompensatsiooni nende töötajate eest, kelle töökoht asub 2020. aasta 22. detsembri seisuga töötamise registri järgi Harju või Ida-Viru maakonnas. Tööjõukulud kompenseeritakse tööandjale nende töötajate novembrikuu palgakulu põhjal.

Kompensatsioon kantakse tööandjate pangakontole ja on ette nähtud töötajatele palga maksmiseks. Kompensatsiooni saavad ettevõtted ei tohi ühe kuu jooksul alates toetuse saamisest töötajaid koondada. Valitsusele esitatud ettepaneku kohaselt makstakse kompensatsiooni neile, kel ei ole maksuvõlga või on see ajatatud. Iga tööandja kohta makstakse toetust kuni 180 000 eurot. Toetuse kulu on umbes 16 miljonit.

Kompensatsiooni makstakse neile tööandjatele, kes tegutsevad piirangutest puudutatud valdkondades, näiteks majutus- ja toitlustus, sport, huvitegevus, täienduskoolitus ning kultuur.

Ettepanek läheb valitsusele arutamiseks ja kinnitamiseks. Täpsem info, kellele ja millal toetusi makstakse ning millal neid taotleda, lepitakse kokku tuleval nädalal töötukassa nõukogu koosolekul.