Eesti E-kaubanduse Liidu juhi Tõnu Vääti sõnul on tarbija ehk e-ostleja jaoks kõige olulisem muudatusi see, et kui isik Eestis ostab Ühendkuningriigist kaupa koos selle toimetamisega Ühendkuningriigist Eestisse, siis alates 1. jaanuarist 2021 on Brexiti tulemusena tegemist kauba impordiga, mitte ühendusesisese soetamisega, ning rakenduvad kauba importi puudutavad käibemaksuseaduse sätted.

„See tähendab, et igale tellitud kaubale lisandub edaspidi käibemaks 20% ning 150 eurost suurema väärtusega kauba puhul ka tollimaks,“ selgitab Väät. Tollimaksu ei pea tasuma, kui kauba müüja suudab tõendada, et kaup on Ühendkuningriigi päritolu. Selleks peab müüja esitama ostjale kauba päritolukinnituse, mille saab lisada kaupade tollideklaratsioonile.

Kaubad, mis on teele pandud enne 1. jaanuarit 2021, kuid saabuvad mainitud kuupäevast hiljem, saab lugeda siiski maksuvabaks kaubaks juhul, kui on tõendatud, et kõnealune liikumine algas enne üleminekuperioodi lõppu ja kaubal on liidu kauba tollistaatus.

„Ühendkuningriigist e-poodidest ostude tegemine toimib nüüd samamoodi kui väljastpoolt Euroopa Liitu ehk kolmandate riikide e-poodidest ostude tegemine ja toob inimestele kaasa senisest suuremaid sekeldusi. Kui senini on Ühendkuningriigist tehtud e-oste ehk mõnevõrra soodsama hinna pärast, siis nüüdsest lisanduvad maksud võivad selle kasuteguri „ära süüa“ ja lisaks tuleb arvestada, et peab tegema ka e-deklaratsiooni ning tasuma maksud, lisas Väät.

Liidu juht tuletab ka meelde, et alates selle aasta juulikuust lõppeb kogu ELis kolmandatest riikidest ehk väljastpoolt ELi tellitud kaupade 22 eurose piirmäära maksuvabastus, seega maksustatakse kõik väljastpoolt ELi tellitud saadetised vastavalt tellija asukohariigi maksudele – Eestis lisandub saadetisele olenemata saadetise väärtusest 20%-line käibemaks ning alates 150 eurosest väärtusest ka tollimaks. Tellija peab ja saab deklaratsioonid teha ning maksud tasuda kas e-EMTAs või kullerfirma kaudu.

Kaupmeeste jaoks on oluline teada, et alates 1. jaanuarist 2021 on kehtetud kõik Ühendkuningriigi aktsiisiload ja alates sellest päevast ei saa Ühendkuningriiki elektroonilisi saatelehti vormistada. Kaubad, mis on teele pandud enne 1. jaanuarit 2021, kuid saabuvad ELi alates 1. jaanuarist 2021, saab lugeda liidu kaubaks juhul, kui on tõendatud, et kõnealune liikumine algas enne üleminekuperioodi lõppu ja kaubal on liidu kauba tollistaatus.

Lisaks jõustusid ettevõtete jaoks, kes osutavad teenuseid Ühendkuningriigi ettevõtetele või ostavad sealt kaupu, 1. jaanuarist 2021 mitmed maksumuudatused:

  • Kui Eesti käibemaksukohustuslane osutab teenuseid Ühendkuningriigi ettevõtlusega tegelevale isikule, siis ei ole enam oluline, kas teenuse saaja on Ühendkuningriigis käibemaksukohustuslasena registreeritud või mitte – teenuste osutamisel ükskõik millisele ühendusevälise riigi ettevõtlusega tegelevale isikule, kui rakendub nn põhireegel (käive loetakse tekkinuks saaja riigis sõltumata selle tegeliku osutamise riigist), on see Eesti maksukohustuslase jaoks 0%-lise käibemaksuga maksustatav teenus.
  • Kui Eesti käibemaksukohustuslane ostab pärast Brexitit Ühendkuningriigi käibemaksukohustuslaselt kaupa või teenust, mille hinnale vastavalt Ühendkuningriigi käibemaksuseadusele on lisatud käibemaks Ühendkuningriigi maksumääraga, siis ei saa ta enam taotleda Ühendkuningriigis makstud käibemaksu tagastamist Euroopa Liidu piiriülese käibemaksu tagastamise süsteemi (VAT Refund) kaudu, välja arvatud kauba ostmisel Ühendkuningriigi maksumääraga Põhja-Iirimaa käibemaksukohustuslaselt (kuid mitte teenuse saamisel Põhja-Iirimaa maksukohustuslaselt Ühendkuningriigi maksumääraga).
  • Kui Eesti käibemaksukohustuslane võõrandab kauba Ühendkuningriigi isikule koos selle toimetamisega Eestist Ühendkuningriiki (v.a Põhja-Iirimaale), siis on pärast Brexitit alati tegemist kauba ekspordiga, mis maksustatakse 0%-lise käibemaksuga.


Ka kauba müümine Ühendkuningriigi eraisikule koos selle toimetamisega Eestist Ühendkuningriiki (v.a Põhja-Iirimaale) müüja poolt või eest ei ole alates 1. jaanuarist 2021 enam kaugmüük, vaid 0%-lise käibemaksuga maksustatav eksport.