Norman Aas on aidanud suurtel rahvusvahelistel ettevõtetel korraldada siseuurimisi, tuvastada ebaausa juhtimisega seotud kuritegusid ja aidanud ettevõtetel taastada normaalset äritegevust.

"Mu peamine eesmärk on aidata kaasa ausa ja pettustevaba ärikeskkonna arendamisele," sõnas Aas uut positsiooni kommenteerides. "Et seda teha, aitan ühelt poolt klientidel riske maandada, mis puudutab näiteks ausate partnerite valikut ja läbipaistva tegutsemiskeskkonna loomist, ja teisalt hoian teemat rambivalguses. Samuti kaitsen vajadusel probleemidesse sattunud klientide õigusi kohtueelses menetluses ja kõikides kohtuastmetes."

Aas teeb koostööd õiguskaitseorganitega, et kaitsta pettuse ja korruptsiooni tõttu kannatanud ettevõtete õigusi, ning aitab rakendada ettevõtetes ja riigiasutustes korruptsiooniga võitlemise strateegiaid. Näiteks koostati Norman Aasa juhtimisel Tallinna linna korruptsioonivastane strateegia.

Üheks näiteks Norman Aasa tööst majanduskuritegude lahendamisel on Krässik OÜ (endine Daxin Baltic) esindamine teedrajavas kaasuses, mis oli seotud positsiooni kuritarvitamisega ettevõtte eelmise juhatuse poolt. See viis olulise Riigikohtu otsuseni ja Eestis pretsedenditu reaalse vangistuse määramiseni majanduskuriteo eest endisele juhatuse liikmele.

Teiseks näiteks on rahvusvahelise metalli- ja mäetööstusettevõtte Tenova India Private nõustamine kriminaalsel teel väljapetetud raha tagasisaamisel, kus piiriülese kriminaalmenetluse käigus uuriti suure summa väljapetmist ja järgnenud rahapesu. Klient sai tänu kohtuotsusele kogu raha tagasi.

17 aastat prokurörina töötanud Norman Aas on kokku puutunud sadade majandus- ja korruptsioonikuritegude menetlemisega. Peaprokurörina aastatel 2005-2014 vastutas ta kõige olulisemate ja suuremate kuritegude menetlemise eest Eestis, mille hulka kuulusid poliitilise korruptsiooni juhtumid.

Justiitsministeeriumi kantslerina aastatel 2014-2017 oli Aasa vastutusalaks riikliku õiguspoliitika koordineerimine, sealhulgas korruptsiooniga võitlemise poliitika ja strateegia elluviimine.

Koos Norman Aasaga hääletati Soraineni partnerite ringi ka kaheksa aastat tagasi bürooga liitunud Asta Augutytė-Rapkevičienė, kes on tuntust kogunud suurimate Leedu kinnisvaraturul tegutsevate ettevõtete nõustajana.

Ta on andnud õigusnõu suurtehingutes nagu SBA Groupi logistikakeskuse müük EfTENile, Ignitise aktsiaemissioon ja Quadrumi kontorihoone ost Deka Immobilieni poolt. Samuti on ta osalenud suurtes energeetika- ja infrastruktuuriprojektides tuumajaamadest raudteedeni.