Unustatud ettevõtted tulevad miitingule kümnete bussidega. Nende sõnum: ohus võib olla ka koolilaste tervis

Valitsuse toetuste eesmärk on tagada Eesti turismisektori jätkusuutlikkus pärast Covid-19 kriisi lõppu, kuid teatud bussifirmad abi ei saa. Nende sõnul on äärmiselt kahetsusväärne, et toestuste saajate nimekirjast otsustati välja jätta bussifirmad, kes pakuvad riigisisest ja rahvusvahelist juhuveoteenust. See võib tähendada, et Eesti ettevõtted lähevad pankrotti ning meie teedel hakkavad sõitma vanad bussid ning Leedu või Läti vedajad. Muuseas mainivad nad pöördumises, et uusi busse ostnud firmad kaovad ning järgi jäävad pigem vanade sõidukitega ettevõtted - teadagi kujutavad vanad bussid endas ka omajagu suuremat ohtu.

Bussiettevõtete jaoks ei ole kevadel 2020 alanud eriolukord lõppenud, meie tegevus on peatunud juba 8 kuud, sest piirid on kinni ja kohalikud sõidud turistide, lasteasutuste ja ettevõtetega Vabariigi Valitsuse poolt rangelt mittesoovitatud.

Septembris 2020 otsustas Vabariigi Valitsus toetada ettevõtteid, kes on turismisektoris jätkuvalt erinevatest piirangutest enim mõjutatud - majutusettevõtjad, atraktsioonid, turismiteenuste pakkujad, giidid, konverentside korraldajad, reisiettevõtjad ja rahvusvahelise liiniveo korraldajad. Toetuse eesmärk on tagada Eesti turismisektori jätkusuutlikkus pärast Covid-19 kriisi lõppu. Äärmiselt kahetsusväärne on see, et sellest nimekirjast otsustati välja jätta bussifirmad, kes pakuvad riigisisest ja rahvusvahelist juhuveoteenust. Selle asemel toetati turismindusega mitteseotud rahvusvahelise liiniveo korraldajaid.

Juhuvedude ettevõtted on otseselt turismiga seotud majandusharu ettevõtted. Oleme partnerid enamusele eelpool loetletud toetuse saajatest - majutusteenuse pakkujatele, konverentsi ja ürituste korraldajatele, turismiatraktsioonidele, giididele. Kõiki neid tegevusi on märgatud ja toetatud. Mitte ükski reisikorraldaja ei ole oma pakkumisi ehitanud üles liinibussidele, mitte ükski giid ei tööta liinibussis. Bussiettevõtjad, kes pakuvad reisijateveoteenust, on kahtlemata kõige otsesemal moel seotud turismivaldkonnaga ja erinevate teenusepakkujate vaheline kulgemine oleks ilma bussiettevõtteta praktiliselt võimatu.

Minister Siem väidab oma kirjas, et kõige parem toetus, mida Vabariigi Valitsus bussiettevõtjatele saab osutada, on rahvastiku vaktsineerimine. Et seejärel avanevad piirid ja bussiettevõtete piirangud kaovad. Me kahtleme tõsiselt selles, kas suur osa bussifirmadest selle ajani vastu peab. Bussifirma ei saa ennast ajutiselt kinni panna. On palju püsikulutusi, mida ei saa peatada ja hiljem tegevust jätkata. On ettevõtjaid, kes sõidavad vanade bussidega ja kellel ei ole liisingukulusid. On ka ettevõtteid, kes parematel aastatel investeerisid uutesse bussidesse, mis vastavad üleeuroopalistele keskkonna- ja turvalisusnõuetele. Investeerisime sellepärast, et olla konkurentsis ja pakkuda nii Eesti siseturistidele kui ka välisturistidele mugavat, turvalist ja paindlikku teenust. Samuti sellepärast, et olla konkurentsis naaberriikidest tulevate vedajatega. Juhuvedajatel on olnud väga keeruline ennast ajutiselt nii pikaks ajaks kinni panna ilma riigi toetuseta.

Üks minister Siemi väidetest oli, et ühenduse tegevuslubasid omab Eestis 550 firmat ja rahalised võimalused ei luba kõiki toetada.

Käesoleva pöördumisega seisame nende bussifirmade eest, kes tegelevad AINULT juhuvedudega, kellel ei ole ühtegi riigi poolt doteeritavat liini. Kui 550-st ühenduse tegevuslubasid omavast bussiettevõttest on rahvusvahelise juhuveo kontrollraamatu ERAA-st välja võtnud 105 ja neist ehk pooled sõidavad ainult juhuvedusid, siis toetatavate arv on lõpuks kümnendik esialgu arvatust.

Kui riik ei mõista või ei soovi mõista, et ka bussifirmad on seotud turismiga ja annavad tööd kohalikele elanikele, siis tulevikus võib küllap näha siin liikumas ainult välismaiseid vedajaid, sest kohalikud firmad lihtsalt lõpetavad tegevuse. Eesti koolilastega sõidavad edasi vaid need vedajad, kes pole investeerinud uutesse ja turvalistesse bussidesse. Lähitulevikus võib olla tavaline, et Eestisse saabuvaid äridelegatsioone hakkab lennujaamast peale võtma Leedu või Läti buss.