Saint-Gobain Glass Estonia SE äriüksuse Saint-Gobain Autover Eesti esindusest ostetud autoklaasid ja nende lisad ning nendest tekkinud jäätmed tuleb koguda olmejäätmetest eraldi. Kasutatud jäätmed tuleb viia vaid selleks ettenähtud kohtadesse.

Saint-Gobain Glass Estonia SE äriüksuse Saint-Gobain Autover Eesti esindusest ostetud tooteid või neist tekkinud jäätmeid võetakse vastu kõigis Saint-Gobain Autover Eesti ja Glassdrive´i esindustes.

  • Tallinnas, Peterburi tee 38/3, telefon 699 6200
  • Tartus, Ringtee 58, telefon 742 5895


Asjakohast informatsiooni leiab aadressidelt www.glassdrive.ee ja www.autover.ee.

Mujalt soetatud probleemtooted võetakse vastu jäätmejaamades vastavalt jäätmejaama korrale ja tingimustele.