Eesti emakeelega väljujaid on üle 37 000 ning vene emakeelega 14217. Inglise keeles on avalduse esitanud 107 inimest. Teise samba fondis koguvad nimelt raha ka mitmed välismaalased.