MTA otseste ja kaudsete maksude teenusejuhi Külli Külm-Kivistiku sõnul esitab lõviosa tööandjaid töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD) igakuiselt korrektselt.

„Paraku on viimase aasta jooksul kasvanud märgatavalt tööandjate arv, kes jätavad deklaratsioonid esitamata ja see mõjutab nende ettevõtete puhul näiteks maksukäitumise hinnangute tulemusi. Samuti jõuavad nad seetõttu meie järelevalve fookusesse - näiteks ümbrikupalga maksmise riskiga. Seetõttu pöörame nüüd rohkem tähelepanu neile, kes - loodetavasti mitte meelega - on oma kohustuse unustanud," lisas Külm-Kivistik.

Esmalt saadab MTA deklaratsiooni esitamise kohta meeldetuletuse e-kirjaga. Kui deklaratsioon jääb ikkagi esitamata, saab isik sunniraha hoiatuse ning seejärel juba määratakse sunniraha.

TSD tuleb esitada ettevõttel, kes on maksnud töötasu või teinud muid väljamakseid (näiteks teinud erisoodustusi, maksnud dividende, teinud annetusi vms), millelt tuleb tasuda seaduses ette nähtud maksud (tulumaks ja/või sotsiaalmaks, kohustuslik kogumispensioni makse või töötuskindlustusmakse).

Deklaratsioon tuleb esitada väljamaksetele järgneva kuu 10. kuupäevaks MTA iseteeninduskeskkonnas e-MTA. Kui kohustuse täitmiseks ettenähtud tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse tähtpäevaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.