„EVEA ootab uuelt valitsuselt selles osas kannapööret ja konstruktiivse ning avatud dialoogi taastamist ettevõtjate esindusorganisatsioonidega. Võtmeroll selles kuulub ettevõtluse eest vastutavale ministrile, kes peaks olema ettevõtjate ning eriti väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate eestkõneleja valitsuses," märkis EVEA president Heiki Rits.

Sellele kohale ei sobi Ritsi sõnul iga poliitik või tippametnik, sest see eeldab mõistmist, mis rolli täidavad ühiskonnas ettevõtjad nii tööandjatena, maksumaksjatena kui riigi rikkuse loojatena. See eeldab ka mõistmist, et väikestel ja suurtel ettevõtjatel on väga erinevad vajadused ja probleemid.

EVEA kutsub ettevõtjaid üles pakkuma uuele koalitsioonile sobivaid kandidaate - nii poliitikute kui spetsialistide hulgast! Usume, et uuel valitsusel oleks kasulik, kui sellisel postil oleks ettevõtjate usalduse pälvinud isik. Otsime kandidaate koos, ja kes teab, äkki lubatud muutus poliitilises kultuuris võimaldab koalitsioonipartneritel nõustuda mõne ettevõtjate pakutud valikuga?

Kandidaatide esitamine toimub EVEA kodulehel

EVEA taust

EVEA esindab otse- ja kollektiivliikmete kaudu pea 6000 ettevõtet, olles seega nii liikmete arvult kui esindatavat sihtgruppi arvestades suurim sektoriülene ettevõtjate katusorganisatsioon Eestis.

Eesti ettevõtetest üle 99% on väikesed ja keskmised ettevõtted, sh 94% mikroettevõtted. Enamik (üle 75%) Eesti töökohti, investeeringuid, maksulaekumisi ja sisemajanduse kogutoodangust tuleb just väikestelt ja keskmistelt ettevõtetelt.