15. veebruaril toimub algatus „Tööle kaasa!” juba neljandat korda. Korraldajateks Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koos partneritega, kelleks on Eesti Töötukassa, Haridus- ja Teadusministeerium, Haridus- ja Noorteamet ning Eesti Karjäärinõustajate Ühing.

Teadlikkus töömaailmas toimuvast

Algatuse idee seisneb selles, et 15. veebruaril 2021 avavad Eesti ettevõtted uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. Lapsevanem on kõige lähem lüli lapsele töömaailma tutvustamisel. Kui seda veel teadlikult ja eesmärgistatult teha, on ka tulemus parem.

Koolil võimaldab algatuses osalemine teha lapsevanemate ja tööandjatega koostööd, mis rikastab praktilisel moel karjääriõpet. Algatus „Tööle kaasa!” on suunatud 1.–9. klasside õpilastele, kuid soovi korral võib loomulikult kaasata ka noorema või vanema vanuseastme õpilasi. Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda ning panustada järelkasvu ja haridusse.

„Tööle kaasa!” päeval osaledes saab õpilane teadlikumaks töömaailmas toimuvast ning saab teada ja ise kogeda, milline näeb välja tema ema või isa igapäevatöö ehk milline on lapsevanema tööpäev, -keskkond ja töö sisu. Juhul kui mõnel lapsel ei ole võimalust enda vanemate tööga tutvuma minna, siis võib tutvuda näiteks mõne muu lähisugulase või ka klassikaaslase vanema tööga.

Mida pakub algatuses osalemine aga lapsevanemale? Kindlasti on algatus konkreetne ja praktiline võimalus teha koostööd kooliga ning avada selle kaudu lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi. Samuti saab algatuse kaudu aidata lapsel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid, ning vähem oluline pole seegi, et tegemist on põneva võimalusega koos lapsega aja veetmiseks.

Tööandjad on aktiivsed ja motiveeritud

Üle-eestiliselt toimus „Tööle kaasa!” 2020. aasta veebruaris kolmandat korda. Siis osales ligi 1000 tööandjat, ligi 250 kooli ja 4000 õpilast. Igal aastal on algatuse tuntus ja osalejate arv järk-järgult kasvanud. Osalejate suur huvi ja nii tööandjate kui ka koolide positiivne tagasiside annavad kindlust, et algatusega tuleb jätkata. Paljud osalejad avaldasid lootust, et sellest saab traditsioon.

Eelmistel aastatel osalesid algatuses „Tööle kaasa!” nii suured kui ka väikesed koolid ja tööandjad üle Eesti ning seda väga erinevatest tegevusvaldkondadest. Oli tööstus- ja tootmisettevõtteid, kaubandusettevõtteid, toitlustusettevõtteid, avaliku sektori asutusi jpt, kus õpilased said tutvuda seinast seina ametitega. Tööandjad peavad koolidega koostööd vägagi oluliseks ja hindavad kõrgelt võimalust tutvustada õpilastele enda tegevusvaldkonda. Julgustav ja motiveeriv on ka asjaolu, et olulist rolli mängivad selles just nende õpilaste vanemad, kes nii enda kui ka kolleegide tööd lähemalt tutvustavad ning kes on ka kooli, õpilase ja tööandja vahel ühendavaks lüliks.

Kasutage võimalust!

Algatusega liitumine on väga lihtne, selleks tuleb kool registreerida veebilehel www.töölekaasa.ee. Samalt lehelt leiab ka nii koolidele kui ka tööandjatele mõeldud juhendmaterjalid, kus „Tööle kaasa!” päeval osalemise erinevad etapid on samm-sammult lahti kirjutatud. Lisaks leiab sealt valiku töölehti, mida õpilased saavad täita, et õpitut paremini mõtestada.

Korraldajad võtavad igal aastal arvesse ka osalenute tagasisidest selgunud ettepanekuid, et algatust veelgi paremaks muuta. 2021. aastal toimub algatus ühe suure muudatusena varasema nädalase perioodi asemel vaid ühel päeval, 15. veebruaril. Seda selleks, et vältida segadust, kus ühe piirkonna koolid ja tööandjad „Tööle kaasa!” päeva kõik nädala erinevale päevale planeeriksid.

Uuendatud on ka abistavaid juhendeid, kus pakutakse välja ideid, kuidas saaks ettevõttes lastele „Tööle kaasa!” õppepäeva korraldada kaugõppe vormis. Seda juhul, kui terviseriski või muudel kaalutlustel ei ole võimalik lastel füüsiliselt töökohas viibida.

Algatusega liituda on võimalik ka tööandjatel ja kokkuvõttes saab registreeruda kahel moel:

  1. Kooli initsiatiivil, kus algatuses osaletakse kogu klassiga. Sel juhul pöördutakse tööandja poole kooli ja lapsevanema kaudu ning registreerub kool.
  2. Ettevõtte/tööandja initsiatiivil, kus ettevõte korraldab praktilise õppepäeva oma töötajate lastele. Sel juhul peaks registreeruma ettevõte.
Jaga
Kommentaarid