„Viimase kümne aastaga on riik väikesaarte programmi kaudu investeerinud kohaliku elu hõlbustamiseks ligi 6 miljonit eurot,“ ütles riigihalduse minister Anneli Ott. Näiteks toetati eelmisel aastal hõljuki soetamist ühenduse pidamiseks Vilsandi ja Abrukaga ning tsentraalsete veetorustike rajamist Ruhnule ja Piirissaarele.

Väikesaarte programmist saavad raha esmatähtsate teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks raha taotleda kaasatud saarte kohalikke omavalitsused, MTÜ-d, sihtasutused jt. Esmatähtsad teenused on mandri ja saarte vahelist transpordiühendus, sealhulgas ühendus saare keskuse ja sadama vahel, hoolekande- ja tervishoiuteenused ning esmatähtsatele teenustele ligipääsetavuse loomine erivajadustega inimestele.

Lisaks veel esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja mootorsõiduki kütuse kättesaadavus, jäätmemajandus, juurdepääs alus- ja põhiharidusele, päästevõimekuse tõstmine, avaliku korra tagamine läbi turvakaamerate paigaldamise, sideteenused ning kohalikule omavalitsusele kuuluvate eluruumide ehitamine või nende kvaliteedi parandamine.

Väikesaarte programmi kuuluvad 16 püsiasustusega saart, mis on püsiasustusega väikesaarte seaduse alusel kantud väikesaarte nimistusse. Nendeks on Abruka, Aegna, Heinlaid, Kesselaid, Kihnu, Kräsuli, Kõinastu, Manija, Naissaar, Osmussaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi, Vormsi ja Väike-Pakri. Maksimaalne toetus projekti kohta on 130 000 eurot.

Projekti oma- või kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15 protsenti projekti kuludest. Toetuse saajad on kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused ja äriühingud.

Rahandusministeeriumi programmi viib ellu Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK), kes korraldab laekunud taotluste hindamise ning jälgib projektide elluviimist. RTK elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja Lauri Alveri sõnul on toetatakse sel korral rohkem tegevusi kui varasemalt.

„Tulenevalt väikesaarte vajadustest muutsime programmi tingimusi täpsemaks. Uute tegevustena toetame näiteks tõsteseadmete soetamist ja paigaldamist väikesaartel asuvatesse sadamatesse ning avaliku korra tagamiseks turvakaamerate soetamist,“ rääkis Alver uutest võimalustest.

Väikesaarte programmi taotlusvoor on avatud 18. jaanuarist kuni 11. märtsini 2021. Taotluse esitamise tähtaeg on 11.03.2021 kell 12.00. Taotlus tuleb esitada digitaalselt RTK veebilehel e-toetuse keskkonna kaudu.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid