On saabumas aeg, kui igas ettevõttes saab mingi üks platvorm domineerivaks, kusjuures kasutatakse kas isiklikke või ettevõtte seadmeid. Nii kristalliseerub järk-järgult ettevõtte pikaajaline visioon, selle osakondade töötamisviisid – töötajad kas veedavad suurema osa ajast kontoris või teevad kaugtööd. Pauliuse sõnul on see pöördepunkt, mis paneb mõtlema ettevõtte pikaajalistele jätkusuutlikele digitaalsetele lahendustele.

Üks valdkonna juhtivaid väärtusvoogude platvorme (value stream platform) Digital.ai, mille Leedu üksust Paulius praegu juhib, ühendab majandustarkvara arendamise strateegiliste eesmärkidega ja mõistes selliste lahenduste olulisust, loob klientidele turvalise digitaalse kogemuse. Mobiilseadmed on juba paljudele igapäevased töövahendid ja enam ei lepita sellega, et väljaspool kontorit esineb ettevõtte sisesüsteemidega ühenduse võtmisel piiranguid. Loomulikult suureneb seetõttu ettevõttes mobiilseadmete arv ja ka turvaseadete ning tarkvara kaughalduse vajadus. Pauliuse kogemused näitavad, et vahel suureneb töötajate produktiivsus just tänu nutitelefonide kasutamise võimalusele – näiteks tuleb kiiresti esitlust parandada, videokonverentsil dokumente skannida või e-posti kontot kasutada. Kõigile neile suunitlustele tuginedes soovitab ekspert hakata ettevõttes võimalikult varakult arutama mobiilseadmete haldamist ja turvalisust ning asjakohase platvormi valimisel arvestada allpool esitatud aspektidega.

Hea kasutuskogemus valmistab nii rõõmu kui ka vähendab ettevõtte kulusid

Eelkõige tuleb töötajatele pakkuda head kasutuskogemust, mis ei häiriks aga tootlikkust. See kehtib nii seadmeid haldavate kui ka iga päev kasutavate kolleegide puhul.

Pauliuse tähelepanekute kohaselt eelistavad ettevõtted Apple'i ökosüsteemi ja Apple Business Manageri tarkvara nende paindlikkuse ja mugavuse tõttu. Mobiilseadmete haldamise platvormi (MDM, mobile device management) kasutades saab nutitelefone ja sülearvuteid seadistada ilma neid lahti pakkimata ning kui töötaja seadme kätte saab, tundub, et seade tunneks nagu töötaja ära ja võimaldab talle tööks vajalikele rakendustele juurdepääsu. Nii saab töötaja seadme esmakordse lahtipakkimise ja sisselülitamisega kaasneva positiivse kogemuse.

Pauliuse sõnul on oluline ka see, et uuenduste käigus ei muudaks platvorm oma standardit ja olulisi funktsioone – nii saab vajadusel töötajatele palju lihtsamalt abi pakkuda. Eriti tuleb kasuks see, kui platvormil on hea tagasiühilduvus, mis võimaldab ettevõtte kulusid tunduvalt vähendada. Raskusi valmistab ju see, et mõne tootja rakendused toetavad ainult operatsioonisüsteemi uusimaid ja eelviimaseid versioone. Rakenduste uuendamise korral lakkavad need opsüsteemi vanemates versioonides töötamast ja sajad seadmed seisavadki kasutult, sest vajalikud rakendused nendes enam ei toimi. Ajakohastamiseks ei jää aega ja seadmed tuleb välja vahetada. Asjatundja soovituse kohaselt tuleks selle vältimiseks tagada platvormil eriti hea tagasiühilduvus.

Isikliku ID asemel – rakenduste litsentsid

Paulius ei vaiki maha, et ühtse platvormi kasutuselevõtmisel leidub siiski inimesi, kes kasutavad isiklikes seadmetes muid platvorme ega soovi luua ettevõtte platvormil uut omanimelist kontot. Mida sel juhul teha? Paulius selgitas, et Apple Business Manager on ka selle probleemi lahendanud. Rakenduste installimiseks ei vajata enam mingit Apple ID-d. Ettevõttel tuleb lihtsalt osta rakenduste litsentsid ning sellest piisab oluliste töörakenduste installimiseks ja halduseks. See funktsioon käivitub, kui Apple'i turustaja saab seadme seerianumbri ja konfigureerib seadme asjakohaselt MDM-platvormil. Kui töötaja soovib seadet rohkem isikupärastada, on tal võimalik oma Apple ID luua.

Populaarseima tarkvarapakke lihtne lõimimine

Väga oodatud võimalus on ka macOS-seadmete lõimimine Microsofti Azure AD-teenuste komplektiga. „See on tohutu eelis segaettevõtetele, kui selle töötajad eelistavad Microsofti tarkvara,“ lisas Paulius.

Turvalisus ilma privaatsuskaota on juba rakendatav stsenaarium

Tänapäeva ettevõttele peab olulisim olema andmete turvalisus. Selle tagamiseks tuleb nõuetekohaselt konfigureerida kõik seadmed, ka isiklikud tööks kasutatavad seadmed.

„Keegi ei taha USB-ühenduste piiranguid ega kümneid paroole, piiratud funktsionaalsust või tunnet, et nende isiklikku ruumi jälgitakse,“ jagas Paulius oma arvamust. Tema arvates on kõigi lemmikul, Apple'i ökosüsteemil, ka siin, mida pakkuda. Uus kasutajate registreerimine (user enrollment) võimaldab samas seadmes isiklikke ja tööruume selgelt eristada ning seade edastab töötajale ühemõtteliselt, mis on seadet haldavale ettevõttele lubatud ja mis mitte. Tööandja saab valida, millist funktsionaalsust kasutajale pakkuda, ja seejuures ei ole tal mingit muret tema isikuandmete privaatsuse pärast. Töörakendused kasutavad sel juhul ühtse sisselogimise (single sign-on) funktsiooni, mis võimaldab kasutajat usaldusväärselt tuvastada biomeetriliste andmete abil (antud juhul näo või sõrmejälgede skaneerimise teel). Selline uuendus on teretulnud töötajatele, kellel on pidevalt kiire ja kes soovivad tõhusamat töösüsteemide lihtsustamist.

Pauliuse väitel võib kokkuvõtlikult öelda, et olulisemad asjad, mida oma ettevõtte platvormi valimisel tuleks arvestada, on järgmised: turvalisus, vastavus standarditele, tagasiühilduvus ja hea kasutajakogemus. „Raskem on leida tasakaalu turvalisuse, tasuvuse, hea kasutuskogemuse ja soovitud eesmärkide vahel. See on võimalik alles siis, kui on hoolikalt kaalutud platvormi eeliseid pikas perspektiivis,“ selgitas Paulius.