Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon (EVEA) pöördus koalitsiooni läbirääkijate poole palvega taastada ettevõtlusministri ametikoht ja pakkus võimalikke kandidaatide, keda ettevõtjad on esitanud avalikule küsitlusele vastates.

Lahkuva valitsuse (Keskerakond, EKRE ja Isamaaliit) kaotatud ettevõtlusministrikoha asemele väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri koha loomine tekitas segadust ettevõtjate ja neid esindavate organisatsioonide hulgas, sest puudus arusaam, kelle poole pöörduda teistes ettevõtlusega seotud küsimustes.

Ettevõtlusministri koht tuleb taastada

Ettevõtete esindusorganisatsioon on seisukohal, et tuleb taastada ettevõtlusministri ametikoht, mille vastutusalasse kuuluks loomulikult nii IT- kui ka kõik teised majandussektorid ja väliskaubanduse edendamise ülesanded. Praegune liiga kitsas ministri ametinimetus tekitab põhjendatud küsimust, kas meil peaksid olema eraldi ministrid nt tööstuse ja turismi valdkonna jaoks, mille osakaal majanduses on IT-sektori omast palju suurem.

Valitsuse vahetuse tõttu korraldas EVEA avaliku küsitluse, milles kutsus ettevõtjaid üles pakkuma uuele koalitsioonile sobivaid kandidaate nii poliitikute kui ka spetsialistide hulgast ja seda just ettevõtlusministri kohale.

„Esiteks, usume, et uuel valitsusel oleks kasulik, kui sellisel postil oleks ettevõtjate usalduse pälvinud isik. Teiseks, ettevõtluse eest vastutava valitsusliikme ametikoha nimetus peaks olema kõigile üheselt mõistetav,” märkis EVEA asepresident Marina Kaas.

15.-17. jaanuaril toimunud avalikus veebiküsitluses nimetati ligi 120 kandidaati. Ülekaalukalt pakkusid ettevõtjad ettevõtlusministriks endist väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministrit, ettevõtjat Kaimar Karu ning riigikogu majanduskomisjoni liiget, ettevõtjat Annely Akkermanni. Samuti esitati teistest enam sellele kohale ka EVEA enda presidenti Heiki Ritsi ja riigikogu liiget Andrei Korobeinikut.

Koalitsioon võiks pakutud kandidaatidega arvestada

EVEA juhib koalitsiooni läbirääkijate tähelepanu sellele, et nimetatud küsitluses enim hääli saanud isikud on kõik rohkemal või vähemal määral tegevettevõtjad, kuigi nimetatute seas oli ka tegevpoliitikuid, tippametnikke, ettevõtte juhte.

„Ettevõtjana tegutsedes mõistad kõige paremini ettevõtja vajadusi ja probleeme ning suudad olla kõigi ettevõtjatega võrdväärne partner ka läbirääkimistelaua taga, mida ametisse astuv ettevõtluse eest vastutav minister kindlasti peab tegema hakkama. EVEA loodab, et läbirääkimistel kaalutakse ettevõtjate pakutud kandidatuure,” ütles Kaas.

EVEA soovib uuele koalitsioonile kiireid ja konstruktiivseid kokkuleppeid ning loodab juba lähiajal kohtuda uue ettevõtluse eest vastutava ministriga, sest pakilisi teemasid on mitu.