„Eesti Energia analüüsis Eleringi otsust, kuid ei saanud nõustuda argumentidega, millega Tootsi tuulepark toetusest ilma jätta soovitakse,” põhjendas Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts. Jutt käib suurtest summadest, mis võivad küündida 12 aasta peale 250-300 miljoni euroni.

Nii esitas Eesti Energia eelmise nädala neljapäeval, 14. jaanuaril kaebuse Tallinna halduskohtule, et saada vaidlusküsimuses sõltumatu hinnang. „Palume kohtult Eleringi otsuse tühistamist ja uue otsuse tegemist, mille järgi Tootsi tuulepark kvalifitseeruks toetusele,” põhjendas Luts.

Eesti Energia ei oska hetkel hinnata, kaua vaidluse lahendamine aega võib võtta. „Vaidluse lahendamise kiirus sõltub nii menetlemise tempost kui ka vastaspoolest,” lausus Luts. Küll aga märkis ta, et kuigi Tootsi projekt on tänaseks seisus, kus kõik vajalikud load ehitamisega jätkamiseks on olemas, ootavad hanked lõplikku selgust vaidluses Eleringiga.

Veel eelmise aasta veebruaris, kui Eesti Energia riiklikul enampakkumisel 51,5 miljoni euro eest Tootsi kinnistu omandas, lubas Eesti Energia finantsjuht Andri Avila, et nad asutavad pärast lepingu allkirjastamist RMK-ga hankeid läbi viima, et aasta lõpus või uue aasta alguses ehitusega jätkata. Siis loodeti, et park hakkab 2023. aastast juba energiat tootma.

Eleringi pressiesindaja Ain Köster märkis, et loomulikult on Eesti Energial õigus nende tehtud otsust vaidlustada. „Seepärast tuleb antud juhtum vaielda kohtus selgeks. Taastuvenergia toetus on riigiabi ning antud vaidluse lahendamine peab tagama selle, et riigiabi on Tootsi tuulepargi suhtes õiguspärane. Elering tunneb ennast tugevalt, et oleme teinud õige otsuse,” rõhutas ta.

Eleringi hinnangul ei olnud Eesti Energia 31.12.2016 alustanud Tootsi tuulepargi investeerimisprojekti puudutavate ehitustöödega elektrituruseaduse mõttes, ei olnud võtnud endale kindlat kohustust tellida seadmeid tootmisseadme rajamiseks ega võtnud mis tahes muud kohustust, mis muudaks Tootsi tuulepargi investeerimisprojekti pöördumatuks. Samuti puudus Eesti Energial Tootsi tuulepargi investeerimisprojekti teostamiseks maakasutusõigus.

Ühtlasi rõhutas Köster, et antud vaidlus ei ole seotud võrguettevõtte põhitegevusega, vaid Eleringile pandud avaliku ülesandega taastuvenergia projektide hindamisel. „Elering täidab selliste projektide hindamisel sarnast rolli kui näiteks konkurentsiamet mitmetes muudes energeetikat puudutavates küsimustes. Seega ei avalda vaidlus mõju Eleringi põhitegevusele,” lisas Köster.