Haigla hoovi on juba püstitatud moodulitest koosnev ajutine meditsiinilinnak, kuhu kevadel kolivad nii EMK, EMK radioloogia kui ambulatoorse ravi üldregistratuur.

„Ajutisel pinnal on olemas kogu vajalik tehnika, mida töös vaja läheb,“ märkis EMK juhataja, dr Märt Põlluveer. „Tavapärane töö jätkub ajutisel pinnal. Võib öelda, et ajutine EMK on isegi kaasaegsem kui praegune.“

Remondi käigus ehitatakse ümber EMK maapealne ja maa-alune korrus. „Vajame uut töökorraldust, samuti peame personali kasutama võimalikult efektiivselt, sest raskes seisus patsientide hulk kasvab aasta-aastalt,“ rääkis Põlluveer. „Sisuliselt on praegune EMK pärit 1980ndatest, seda on kohendatud, aga olemasolevate võimaluste piires.“

Remondiga paraneb ITK EMK isolatsioonivõimekus Euroopa normidele vastavaks, samuti hädaolukorra võimekus ning personali turvalisus. „Remondi tulemusena viime ka maja Päästeameti nõuetega kooskõlla,“ märkis dr Põlluveer.

Remonditud ruumidesse on plaanis tagasi kolida 2022. aasta kevadel. Remont ja ajutisel pinnal tegutsemine läheb maksma ca 5 miljonit eurot.

2020. aastal pöördus Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini keskusesse ligi 53 000 patsienti.