Oma pöördumises kirjutavad masinatööstuse liidu tegevjuht Triin Ploompuu ning elektroonikatööstuse liidu volikogu esimees Otto Pukk, et Eestil puudub minister, kelle peamiseks tööülesandeks oleks kohaliku tööstussektori arendamine.

Samuti juhitakse tähelepanu tööjõupuudusele inseneerias. Puki ning Ploompuu sõnul on Eestis puudu 30 000 inseneri.

"Kui Eesti riik hindab tööstust ja seda väärtust, mida me Eestis loome, siis ootame meie riigilt selget suunda tööstuspoliitikas. Ja mitte ainult - kui Eesti tahab olla tööstusriik, siis peab tööstuspoliitika olema Eestis alus teistele poliitikatele. Näiteks vajab tugevat järeleaitamist hariduspoliitika, et meil oleks piisavalt noori, kellele meeldivad reaalained ning kes tahavad luua maailma muutvaid lahendusi tööstuses. Meil on praegu puudu ca 30 000 inseneri, mis on muutumas juba karjuvaks probleemiks tööstusettevõtetele," kirjutavad töösturid.

Uut valitsust kutsutakse üles lisaks e-riigi kuvandile arendama ka Eesti kui tööstusriigi kuvandit. Liitude sõnul on koroonapandeemia näidanud, et tööstus on Eesti majanduse selgroog, mille najal püsib püsti kogu Eesti majandus - tööstus moodustab kolmveerandi Eesti ekspordist ja on suurim tööandja Eestis.

"Tööstus on Eesti suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja, kuid siiani puudub Eestil minister, kelle haldusala fookuses oleks Eesti tööstuse edendamine.

Nii ongi Eesti tööstuse juhtimine riiklikul tasandil jäänud vaeslapse rolli. Eesti tööstuspoliitika on nõrk ja lapsekingades ning vajab järelaitamist kõigis olulistes valdkondades, olgu selleks siis finantsinstrumendid, tööjõuküsimus, maksupoliitika, investeeringud teadus-arendustegevusse või koostöö teadusasutustega. Nii juhtub, kui iga riigiasutus tegeleb vaid oma arengukavaga ning selle kooskõlastamisega ning puudub see, kes näeks laiemat pilti - poliitilist visiooni Eestist kui nutikast ja kõrgtehnoloogilisest tööstusriigist. Loodame, et loodav valitsus parandab selle vea."

Valitsuse vahetumise jooksul on jõudnud omalt poolt üleskutse uue nimega ministriportfelli loomiseks teinud ka turismisektor. Nimelt tegi hotelliliidu juht Ain Käpp hiljuti ettepaneku, et Eesti vajab kriisist väljumiseks turismiministrit.