Septembri lõpus esitas TTP AS-i juhataja Peeter Puusepp Tallinna linnaplaneerimisametile Kalma sauna rekonstrueerimise algatamisettepaneku. Novembris lisandus sellele sauna detailplaneering, millele amet seadis enne kinnitamist rida ringimusi.

Tallinna Linnaplaneerimisameti peamised tingimused on järgmised:

  • kuna hoone on määratud ühiskondlike ehitiste maaks, siis selletõttu tuleb üle 50% kavandada avalikkusele suunatud äritegevuseks;
  • hotelli planeeritud spaad loeti samuti ühiskonnale suunatuks, kuid selle osakaalu peab suurendama. Spaad peab planeerima ajaloolise Kalma sauna mahus;
  • juurdeehituse planeerimisel jälgida, et uus planeeritav ehitusmaht ei ületaks kõrguselt Kalma sauna olemasolevat hoonet;
  • mitte planeerida parkimist krundi lõuna küljele ning jätta see ala hoonetevaheliseks haljastatud väliruumiks.


TTP ettevõtte juristi Rainis Nageli sõnul on aga terve algatus ja nende kinnistu muutmise plaanid kaugel tulevikus. Mees kinnitab, et ajapuuduse tõttu lõplikke otsuseid nad teinud ei ole ning võivad arenduse ideest ka loobuda.

„Ega tänapäeva ettevõtjal linnasauna pidamine lihtne ei ole. Oleme pidanud läbi aastate sellega võitlema, et püsida konkurentsis. Saun on kogu aeg elanud ja ka praegu elab oma elu, kuid peab arvestama, et ajas kõik muutub ja inimeste vajadused samuti," kommenteeris Nagel ettevõtte hoone pidamise plaane.

TTP esindaja siiski toonitab, et kuna ehitise näol on tegu muinsuskaitse mälestisega, siis kindlasti nad arvestavad ka valitsusasutuse nõuetega. Samuti mees ei välista, et kogu projekt võib üldse ära jääda.