Esiteks otsustati säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 0,00%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 0,25% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana -0,50%.

Teiseks otsustas EKP nõukogu jätkata oste pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava raames, mille kogumaht on 1850 miljardit eurot.

EKP nõukogu teeb selle varaoste kuni 2022. aasta märtsi lõpuni ning igal juhul niikaua, kuni koroonaviiruse levikust tingitud kriisiolukord on keskpanga hinnangul möödas.

Varaostukavaga jätkatakse oste soodsate rahastamistingimuste säilitamiseks pandeemiaolukorras. Kui suudetakse säilitada soodsad rahastamistingimused, ilma et erakorralise varaostukava kestuse jooksul kasutataks netovaraostudeks kogu eraldatud summat, ei ole seda tingimata vaja täies ulatuses kasutada.

Kolmandaks jätkab nõukogu netovaraostude tegemist igakuiselt 20 miljardi euro ulatuses. Varaostud lõpetatakse vahetult enne seda, kui nõukogu hakkab EKP baasintressimäärasid tõstma.

EKP jätkab ka kommertspankade kaudu ettevõtete rahalist toetamist. Keskpank teatas, et suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmas seeria (TLTRO-III) on pankade jaoks jätkuvalt atraktiivne rahastamisallikas, mis toetab pankade laenuandmist ettevõtetele ja kodumajapidamistele.