Roheliste volikogu asejuht Annika Altmäe selgitab, et volikogus arutati ja lõpuks ka kiideti heaks tuumajaama petitsioon, mis on järjekordne rahvaalgatus. Alates homsest on võimalik selle üle arutleda rahvaalgatuse portaalis ja kolme päeva möödumisel hakatakse juba allkirju koguma.

"Tuletasin volikogu liikmetele meelde värsket iseseisvumise aega, kui 1991 aastal kutsuti keskkonnaministriks toonaste Roheliste liige Toomas Frey," meenutab Roheliste volikogu liige Valdur Lahtvee. "Siis otsustati välja kuulutada tuumamoratoorium aastani 2000. Käesoleva algatusega kutsume üles sisuliselt ametisse astuvat uut valitsust tegema sama, mida tookord. Näiteks aastani 2040. tehnoloogia ei ole veel nii kaugele jõudnud, et saaksime rääkida turvalisest, keskkonnasõbralikust ja jätkusuutlikust tootmisest. Tuumajaam? Täna EI!"

Volikogu juht Aleksander Laane täiendab: "Mida tekst põhimõtteliselt tähendab, on see, et Eesti on praeguste tuumajaamade jaoks liiga väike ja Rohelised selle suunal edasi tegutsemist perspektiivikaks ei pea. On aeg keskenduda ohututele taastuvatele energiaallikatele, mis muutuvad ka järjest odavamaks. Me ei ütle, et tuumaenergeetika kui selline tuleks ajaloo prügikasti visata, aga Eestis rakendamiseks sobilikku tehnoloogiat täna olemas ei ole. Kas see üldse kunagi tuleb, ei ole samuti kindel. Aga varustuskindlust saab tagada taastuvenergia salvestus- ja "targa võrgu" tehnoloogiate rakendamisega ning energiat säästvate lahendustega".