Justiitsiministeeriumi nõuniku sõnul polnud 2019. ja 2020. aasta vahel pankrotiavaldustes drastilist vahet, kuid näitaja siiski tõusis.

2020. aastal laekus maakohtutesse 1055 pankrotiavaldust füüsilise isiku vastu ja 559 avaldust juriidilise isiku vastu. Välja kuulutati (st alustati pankroti järelevalvemenetlust) 635 füüsilise isiku pankrotti ja 150 juriidilise isiku pankrotti.

Samas 2019. aastal laekus maakohtutesse 945 pankrotiavaldust füüsilise isiku vastu ja 472 avaldust juriidilise isiku vastu. Välja kuulutati 532 füüsilise isiku pankrotti ja 146 juriidilise isiku pankrotti.

Mullu kasvas ka ajandusaruannete õigeaegse esitamiste arv. 2019. aasta kohta esitati 12% enam majandusaasta aruandeid kui 2018. aasta kohta.

Arvudes esitati 2018. aasta kohta 120 768 aruannet ja 2019. aasta osas 150 908 aruannet.