Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo menetluses on kriminaalasi, mille käigus kontrollitakse kahtlusi, kas Investoriteliit on tegusenud tegevusloata ja tegeleb keelatud majandustegevusega. Seetõttu käivad Investoriteliidu endised töötajad politseis tunnistusi andmas.

Kuivõrd menetlus on pooleli, ei soostu politsei palju avaldama. "Ükski juriidiline isik kahtlustust saanud ei ole ning menetluse praegune seis ei võimalda kahtluse sisu või kahtlustatavate isikute kohta täpsemat infot avaldada," kommenteeris PPA pressiesindaja Leana Loide.

Ettevõtte kontaktide all olev infotelefon ei tööta, ent ettevõtte juht Heikki Moik vastas ERR-i päringule kirjalikult, nimetades, et kodulehel on ära toodud ka teine telefoninumber, mis "töötab hästi".

"Tänaseks oleme erinevate meediakanalite kaudu teada saanud, et politsei on kontrollinud kahtlustusi, kas me tegutseme seaduse piires. Ei oska öelda, kes konkurentidest on selliseid spekulatsioone esitanud. Keegi ei ole meile ühtegi ettekirjutust teinud ning kinnitame, et teeme vajadusel koostööd kõigi riiklike asutustega," kommenteeris Moik, rõhutades, et neile keegi kahtlustust esitanud ei ole. Ka ei tegutse nad tegevusloata.