Kui vaadata majanduselu ja rahandusega seotud teemasid, mida on oma koalitsioonileppes nii loodav kui lahkuv koalitsioon pidanud vajalikuks eraldi peatükkide alla koondada, siis muutunud on nii prioriteetide järjekord kui ka teemade sisuline ja kontseptuaalne esitlus. Leidub ka põhimõttelisi erinevusi kahe koalitsiooni lubaduste vahel.

Üldiselt võib öelda, et majandus- ja ettevõtluskeskkond on uuel koalitsioonil olulisemal ja prioriteetsemal kohal koalitsioonileppes kui lahkuval valitsusel, kes eelistas enne majandusteemasid keskenduda välis- ja julgeolekupoliitikale, siseturvalisusele, riigivalitsemise, õigusriigi, tervishoiu, haridus- ja teaduspoliitika, kultuuri ning rahvastiku teemadele. Reformi- ja Keskerakonna leppes eelnevad majandusteemadele üksnes kriisist väljumise kava ning tervishoiu peatükk.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid