Lugeja küsib: Meie ettevõte kasutas eelmisel aastal eriolukorra ajal töötasu vähendamise võimalust kuni töötasu alammäärani. Kahjuks pole olukord meie jaoks paranenud ning peaksime taaskord töötajate töötasu vähendama. Oleme saanud vastandlikke signaale selle kohta, kas võime sel aastal ka nii teha või mitte. Kas on õige, et igal aastal võib töötasu vähendada kuni töötasu alamäärani kolme kuu jooksul?

Vastab Kaire Saarep, Tööinspektsiooni ennetusosakonna juhataja

"Töötasu saab vähendada kahel juhul. Esimesel juhul saab seda teha kokkuleppel töötajaga töölepingu seaduse (TLS) § 12 alusel," rääkis Saarep. Teiseks on tema sõnul võimalus ühepoolselt TLS § 37 alusel, kui esinevad erakorralised ettenägematud majanduslikud asjaolud, millest tulenevalt ei saa anda kokkulepitud ulatuses tööd.

Töötasu võib TLS § 37 alusel Saarepo sõnul vähendada kolmeks kuuks 12- kuulise ajavahemiku jooksul mõistliku ulatuseni. "Kuid mitte alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära ning juhul, kui kokkulepitud töötasu maksmine oleks tööandjale ebamõistlikult koormav," lisas Saarep.

"Töötasu vähendamisperiood ei ole seega kalendriaasta, vaid 12 kuud," rääkis ta. Saarep tõi näite: tööandja alandas töötasu perioodil 15.04.- 15.07.2020.a. Seega algas 12-kuuline periood 15. aprillil 2020 ning tööandja saab töötasu uuesti alandada alates 16. aprillist 2021.a.

"Oluline on lisada, et koos töötasu vähendamisega väheneb proportsionaalselt ka tööaeg ning tööandja peab vähendamisest ette teatama vähemalt 14 kalendripäeva kirjalikus vormis," rõhutas Saarep. Töötajal omakorda tekib õigus töösuhe üles öelda TLS § 37 lg 5 alusel teatades sellest vähemalt 5 tööpäeva ette enne vähendatud töötasu kehtima hakkamist, lisas Saarep.