Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts sõnas, et Eesti ja Soome majandussuhted on mitmekülgsed ning lähinaaber on Eestile kõige olulisem majandus-ja kaubanduspartner.

"Majandussuhete üheks aluseks on ka meie elanike võimalikult vaba liikumine, sest iganädalaselt liigub Eesti ja Soome vahet tuhandeid inimesi, kelle sissetulekud, ning ka heaolu sõltub otseselt võimalusest liikuda kahe riigi vahel," ütles Palts. Teised riigid on maandanud viirusest tulenevaid terviseriske läbi kohustusliku testimise, mis on võimaldanud inimeste ja kaupade vaba liikumist juhul, kui on täidetud teatud kriteeriumid. „Ka Soome võiks minna sama teed, kus negatiivse testi tulemusega on võimalik riiki siseneda ja seal täita näiteks tööülesandeid või viibida ärireisil," ütles Palts ning kutsus riikide valitsusi üles koostööle, et rangeid piiranguid vältida.

Kirjas riigijuhtidele rõhutatakse, et Soome poolt seatavad piirangud on liiga karmid ning need seavad põhjendamatult ohtu paljude inimeste ja ettevõtete igapäevategevused, ning majandusliku toimetuleku. Kaubanduskojad toovad pöördumises välja, et riikide koostöös on võimalik vähendada terviseriske ka nii, et samaaegselt tagatakse majanduse jätkuv toimimine.

„Üheks kiiresti lahendamist vajavaks probleemiks on ka see, et Eesti ja Soome pole senini suutnud kokku leppida testimise vastastikuse tunnustamise ja tõendamise protseduurides. See on muidugi kahetsusväärne ja vajab kohest reageerimist," kommenteeris Palts ning lisas, et täna viiakse teste läbi mõlemas riigis suures osas sama ettevõtte poolt, kasutades ka samasuguseid akrediteerituid metoodikaid.

Kojad pakuvad võimaliku parema lahendusena süsteemi, kus isik kes soovib reisida Soome peab esitama enne reisi reisifirmale negatiivse PCR-testi tõendi, mis peab olema tehtud mitte varem kui 48h enne reisi. Sama lahendust kasutavad ka mitmed teised riigid Euroopa Liidus. Lisaks tuuakse välja, et transpordiettevõtted on valmis tagama, et kehtestatakse testimise nõue ning kontrollitakse vastavaid dokumente.