"Tugevate finantstulemuste, väga kõrge kapitaliseerituse ja stabiilselt hea laenukvaliteedi tõttu võimaldasid järelevalveasutused SEB-l jätkata oma senise dividendipoliitikaga ning SEB Pank maksis eelmise aastal 100 miljonit eurot dividende. Tulumaksu tasus SEB 2020. aastal 14 miljonit eurot (2019. aasta samal perioodil 17,1 miljonit eurot), kommenteeris tulemusi SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik.

"SEB eelmise aasta kasumit mõjutas kõige enam reservide suurendamine juhuks, kui laenukahjumid peaksid suurenema. Suurendasime eelmisel aastal reserve 11 miljoni euro ulatuses, samas kui 2019. aastal vähendasime laenukahjumite eraldisi 3,8 miljoni euro ulatuses. Laenukahjumite eraldiste suurendamise taga on soov olla valmis ootamatusteks, kuigi laenukvaliteet ise on püsinud stabiilselt hea," märkis ta.

1,5 miljardit eurot uusi laene

SEB finantseeris eelmisel aastal enam kui miljardi euro väärtuses ettevõtete ning ligi poole miljardi euro väärtuses eraklientide uusi projekte. Hoolimata majanduslangusest püsis klientide laenunõudlus heal tasemel, mis näitab, et igas majandustsükli faasis on majapidamisi ja ettevõtteid, kes saavad ja soovivad investeerida oma arengusse.

Maksepuhkused 2 900 kliendile

Aasta esimeses pooles oli väga oluline makseraskustesse sattunud klientide toetamine. Maksepuhkusi vajas eelmisel aastal 2 400 eraklienti ning 500 ettevõtet, kuid tänaseks on pea kõik kliendid oma maksevõime taastanud ja tavapärase elu juurde naasnud. Samas on mitmeid sektoreid, nagu näiteks turism, mis vajavad jätkuvalt tuge. Laenukvaliteet püsis terve aasta kõrgel tasemel, mis tähendab, et ei ole näha võlgnevuste suurenemist.

Eraisikute ja ettevõtete hoiused kasvasid 18 protsenti

Koroonakriisist tingitud piirangute tõttu oli eelmisel aastal pea poole vähem kontorikülastusi ja nende asemel anti laenu- või investeerimisnõu videokõne vahendusel või lahendati kliendi vajaduse teiste digitaalsete kanalite kaudu. Klientide aktiivsus püsis kõrge ja seda just puhvrite kasvatamisel. Ebakindlale ajale kohaselt suurendasid kliendid eelmisel aastal oma hoiuseid - eraklientide hoiused kasvasid SEB-s aastaga 13 protsenti, äriklientide hoiused lausa 23 protsenti.