Uus koalitsioon on seadnud eesmärgiks lõpetada põlevkivi kasutamise energeetikas hiljemalt 2040. aastaks. Asmanni hinnangul on koalitsioonilepingu energeetikapeatüki sõnastus kohmakas ning vaid ministrite sõnavõttudest võib aru saada, et põlevkivi kasutamisest loobumise all energeetikas mõeldakse õlitootmise lõpetamist.

Asmanni sõnul soovib uus valitsus sisuliselt väljuda põlevkivi kasutavast keemiatööstuse sektorist selle asemel, et tegelikke majandusprobleeme lahendada.

''Eesti probleem ei ole põlevkivi. Eesti majanduses on probleemiks madal tootlikkus ja vähe investeeringuid, sealhulgas vähe investeeringuid taastuvenergia tootmisse. Vähesus ei ole tingitud põlevkivisektorist, väheste investeeringute põhjuseks on keerulised regulatsioonid ja nõrk turukonkurents. Tänaseks teame me kõik, et Eestisse ei saa ehitada ei tselluloositehast ega tuulikuid. Ehk siis Eesti peaks eelkõige mõtlema, kuidas luua uut väärtust ja seetõttu ma ei mõista valitsuse ambitsiooni, mis on suunatud põlevkivi väärindamise peatamisele," rääkis Asmann ERR-ile.

Asmanni sõnul sõltuvad VKG investeerimisplaanid eelkõige Euroopa Liidu süsinikumaksupoliitika arengutest ja vähem valitsuse väljaütlemistest.

Loe pikemalt ERRist.