MTA otseste ja kaudsete maksude talituse peaspetsialist Merje Roomet toob välja mitu põhjust, miks Soomes töötavale eestlasele võidakse töötasu maksta hoopiski Eesti.

4 võimalikku selgitust:

1. Töötajad on Eestist pärit ja seega tundubki loomulik maksta makse Eestisse, mis peabki nii olema ajutise Soomes viibimisega. Kui aga töö toimub Soomes püsivalt, tekib töötasu maksukohustus Soomes, ka juhul kui mõlemad - nii töötaja kui tööandja on Eestist (mis tuleb paljudele aga üllatusena).

"Võib juhtuda ka nii, et välisriigis oleks kokkuvõttes kasulikum makse maksta, tegeliku maksukohustuse erinevusest," kommenteerib Roomet.

2. Eestis on ajalooliselt olnud mugavam tulusid deklareerida, seda tänu kliendisõbralikele veebilahendustele. Samas on praeguseks ka välisriikides laialdaselt veebilahendused kasutusel.

3. Välisriigi maksureeglid on võõrad ja tunduvad keerulised ning neid ei soovita juba seetõttu kohaldada. Nendest ei saada aru või reeglite selgeks tegemine nõuab olulist lisakulu ja pingutust.

4. Eestis võib olla sätteid, mille tõttu on mingi tulu maksustatud soodsamalt kui mõne muu riigi kehtivas seaduse. Seetõttu eelistatakse maksta makse Eestis, kuid need on siiski erandlikumad põhjused.

Mida peaks silmas pidama?

MTA peaspetsialist selgitab, et välisriigis tööd tehes või teenust osutades tuleks arvestada sellega, et seal tekivad maksukohustused olemata sellest, et teenust osutatakse või tööd tehakse Eesti kodanike või Eesti äriühingutena. Tegelik välisriigis viibimine on olulise tähtsusega, mis mõjutab maksukohustuse tekkimist.

Topeltmaksustamist välditakse reeglina koduriigis, kuid ka see nõuab tavapäraselt välisriigi tulu deklareerimist Eestis, seega on vaja kokkuvõttes suhelda kahe riigi maksuametitega. Seejuures võib tõesti olla, et see tooks kaasa väiksema maksukulu, kuid seda pole keegi isegi kaalunud.

"Kui on vastupidine olukord, et Eestis töötavad püsivalt mitteresidendid, peavad nemad samuti maksma töötasu makse Eestisse," rõhutab Roomet. Ta lisab, et väga paljud seda kindlasti teevadki, kuid ka siin on olnud probleeme: näiteks ei pruugi ka välisriigi tööandjad olla valmis end registreerima Eestis maksumaksjaks, kuid Eestis saab sotsiaalmaksu töötaja eest tasuda vaid tööandja.