Sellel aastal kolmanda sambaga liitunututel hakkab soodustulumaksumääraga raha väljavõtt sõltuma eeldatava eluea muutusest.

Osad inimesed kasutavad kolmandat pensionisammast likviidsuspuhvrina, mis peaks teenima rohkem kui raha arvelduskontol hoidmine. Lisapreemiaks on riigi poolt tulumaksu tagastus.

Kes kasutas kolmanda samba puhul nõustamist, võis tähele panna ühte olulist asja. Kui kolmandast sambast on kavas raha välja võtta, siis tasub kontot mitte tühjaks müüa ehk jätta alles vähemalt üks osak.

Suur viga on kõigi osakute müümine, sest siis katkeb pensionile mineku ea osas läinud aastal liitumisega kättevõidetud 55-aastaselt raha väljavõtmise soodustingimused.

Riik loeb tühja pensionikonto puhul liitumiseks mitte esmaliitumist, vaid viimast hetke kui kontol olid osakud.

"Kui inimene müüb kõik oma III samba pensionifondi osakud, on tegemist III sambast lahkumisega," teatas maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi. "Juhul kui inimene soovib uuesti III sambaga liituda, soetab ta uue(d) osaku(d) ning liitumise tähtaega hakatakse uuesti arvutama."

Kui müüa osakud pensionifondi vahetamise käigus (ostetakse asemele teise fondi omad või liigub III samba kindlustuslepingusse), jääb esimene liitumise kuupäev alles.