Tegemist on alustava ettevõttega ning aktiivset majandustegevust ei ole toimunud.

Ettevõtte omandamisega soovitakse pikemaajalises vaates pakkuda veeteenuste osutamisel tekkivaid taaskasutatavaid ressursse toodetena roheenergeetika turul, teatas ettevõte börsile.

Üks tulevikuperspektiiv on siseneda biometaani tootmise turule, kuid erinevaid võimalusi analüüsitakse ka laiemalt.

Ettevõtte juhatuse liikmed on Marjo Kallasmaa ja Marti Viirmäe.