Töötukassa kompenseerib palgakulu nendele ettevõtjatele, kellel on töötajaid Harjumaal või Ida-Virumaal ja kelle tegevus oli erakorraliste asjaolude tõttu 28. detsembrist 31. jaanuarini märkimisväärselt häiritud. Töötasu toetust makstakse äriühingule, välismaa äriühingu filiaalile, mittetulundusühingule, sihtasutusele või füüsilisest isikust ettevõtjale.

Toetuse taotlusi saab e-töötukassas esitada alates 1.02.2021 kuni 28.02.2021.

Kompensatsiooni makstakse nende töötajate eest, kelle töökoha asukoht on 22. detsembri 2020. a seisuga töötamise registri kohaselt Harju või Ida-Viru maakonnas. Kompensatsiooni suurus on nende töötajate novembri 1,5 kordne palgakulu, kuid mitte rohkem kui 180 000 eurot ettevõtja kohta. FIE toetuse suurus on 876 eurot.

Vabariigi Valitsus kinnitas toetuse ettevõtetele, kelle tegevus on otseselt mõjutatud kehtestatud piirangutest. Toetust saavad taotleda ettevõtted ja FIEd, kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga määratletud järgmiselt:

  • „Majutus ja toitlustus koodidega 55-56
  • „Info ja side koodiga 5914 ja 59141
  • „Haldus- ja abitegevused koodidega 7990, 79901, 8230 ja 82301
  • „Haridus koodidega 8551, 85511, 85519, 8552, 85521, 85522, 85529, 8559, 85591, 85592 ja 85599
  • „Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne koodiga 86905
  • „Kunst, meelelahutus ja vaba aeg koodidega 9001, 90011, 90012, 9002, 90021, 9003, 90031, 9004, 90041, 9102, 91021, 9200, 92001, 9311, 93111, 9312, 93121, 9313, 93131, 93199, 9321, 93211, 9329, 93291 ja 93299 või
  • „Muud teenindavad tegevused koodiga 96041


Toetusele sobival ettevõttel on e-töötukassas alates esmaspäevast olemas töötajate andmetega eeltäidetud avaldus. Tööandja saab valida, kas ja milliste töötajate palgakulu kompenseerimist soovib. Avalduse täitmiseks leiab abimaterjali SIIT.

Enne avalduse esitamist tuleks tutvuda toetuse tingimustega. Näiteks ei tohi töötajat, kelle eest kompensatsiooni küsitakse, kuu aja jooksul koondada. Samuti ei tohi ettevõttel olla maksevõlga või peab see olema ajatatud.

Toetus kantakse ettevõtja kontole ja väljamakseid alustatakse hiljemalt 14.02.2021.

Lisainfot saab toetuse kohta SIIT või telefonilt 15501.