Ajal, mil turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetuse taotlusvoor oli avatud, esitati kokku 43 taotlust kogumahus 7 miljonit eurot. See tähendab, et EAS võttis projekte vastu ülekattega 4,8 miljonit eurot. Esialgu suunati menetlusse esimesed 22 projekti, nüüd võetakse ka ülejäänud 21 taotlust menetlusse.

MKMi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi selgitas, et ärimudelite toetus on olnud EASi portfellis juba 2017. aastast ning selle eesmärk on toetada turismiettevõtteid uute toodete ja teenuste väljaarendamisel ning nende viimisel välisturgudele. „Kuigi meede ei ole mõeldud klassikalise kriisitoetusena, kujunes see tänases kriisis ettevõtetele sobivaks lahenduseks, et keskenduda innovatsioonile ja oma äritegevust ning teenuseid ümber kujundada uutele oludele vastavaks. Seetõttu kujunes toetus ettevõtete seas ka väga populaarseks," ütles Lubi.

„Mõistame ja hindame ettevõtjate pingutusi, sest taotlusvooruks valmistati end põhjalikult ette, tehti eeltööd ning ka reaalseid kulutusi, et oma projekte ette valmistada. Nii on ka mõistlikum, et uue taotlusvooru asemel jätkame samasse vooru esitatud projektide hindamisega ja suurendame toetusele kvalifitseeruvate projektide arvu," lisas Lubi.

EASi juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul tuleb kiita turismiettevõtjaid, kes keerulisele ajale vaatamata soovivad oma tegevust ümber kujundada. „Meil on väga tublid ettevõtjad, kes mõtlevad tulevikule ja soovivad teha arendusi, et turismi taastudes olla võimalikult konkurentsivõimeline. Eelmisel aastal said meetmest rahastuse mitmed põnevad projektid, näiteks villa Friedheim, mis toob butiikhotellina turule Eesti esimese seitsme tärni väärilise teenuse või Saaremaa Muuseum, kes plaanib luua viikingite-teemalist rändnäitust," kommenteeris Harjo.

Kõiki menetlusse suunatud projekte hinnatakse valikumetoodika järgi, mis võtab arvesse arendatava ärimudeli mõju, realistlikkust ja konkurentsieelise tekkimist. Toetuse suurus on 20 000 kuni 200 000 eurot. Turismi ärimudelite toetusmeedet rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.