Siiani koosnes Konto boonussüsteem 10 tasemest, mis jäid vahemikku 0,5 protsenti – 5 protsenti. Esimese tasemeni jõudmiseks pidi kalendrikuu jooksul sooritama oste vähemalt 50 euro eest, maksimaalse tasemeni küündis ostusummaga alates 500 eurot.

1. märtsist kehtima hakkav miimimumtasemeta boonussüsteem koosneb kolmest tasemest.

Senisega võrreldes võidavad need, kelle ostusumma ka seni oli alla saja euro kuus. Nende jaoks on nüüd 1 protsent tagatud.

Praegu kerkib protsent 150 euro pealt 1,5 peale. Edaspidi on järgmine tõus alles 250 euro juures, siis 2 protsenti. Praegu on 250 puhul juba 2,5 protsenti.

Laeks jääb edaspidi kolm protsenti ostusummast, varasemalt oli see kuni viis protsenti.

Üks näide. Prisma Konto peakasutaja ja tema lisakasutaja(d) (lisakasutajateks võivad olla kuni kaks vähemalt 16-aastast pereliiget) on ostnud eelmisel kuul kokku 480 euro eest. Vastavalt ülaltoodud boonustabelile on nad saavutanud boonustaseme 4,5 protsenti. Järgmisel kuul laekub sellele Prisma Kontole 4,5 protsenti eelmise kuu ostude summast ehk 21,6 boonuspunkti. Üks punkt võrdub euroga ehk teenitakse Prismas ostlemiseks 21,6 eurot.

Edaspidi on 480 eurot boonustase kolm. Järgmisel kuul laekub kliendile 14,4 boonuspunkti, mis võrduvad eurodega. Ehk 7,2 eurot vähem.

Otsuse puhul lähtuti uuringust

Prisma turundus- ja kommunikatsioonidirektor Liina Pärlin selgitab, et ükski ettevõte ei muuda lojaalsusprogrammi kergekäeliselt. "Rahulolevad lojaalsed kliendid on meile väga olulised ning muudatused peavad lähtuma klientide ootustest ja arvamusest."

Programmi tingimusi muudeti tema sõnutsi seetõttu, et püsiklientide ostukäitumist ja Konto kaardi kasutamist analüüsides ilmnes, et üle poolte lojaalsetest klientidest ei ostnud kuus 50 euro eest, mis siiani oli miinimumnõue, et punkte teenida.

"Sellest faktist lähtuvalt tellisime Consumer Compassilt uuringu, mis viidi läbi Konto klientide ja potentsiaalsete klientide seas eelmise aasta sügisel. Selgus, et üle poolte vastajatest pidas atraktiivseid püsikliendi soodustusi väga oluliseks ning 64 protsenti vastanutest eelistab programmi, kus saab igalt ostult boonust koguda. Kuid samas soovitakse võimalust oma boonuse protsenti vastavalt ostude mahule suurendada," räägib Pärlin.

Sellest lähtuvalt otsustati tema sõnutsi muudatuste kasuks. "Me arvame, et see on õiglane ja õige otsus, eriti praegusel ajal, kui väga paljudel on majanduslik olukord keeruline."