„Alustasime pangasisese juhtimiskorra mudeli täiustamisega 2020. aasta alguses, järgides seejuures regulaatorite nõuandeid ning pangandussektori häid tavasid. Muudatuste eesmärk on tagada lihtne ja läbipaistev vastutus- ja otsustusstruktuur, mis hõlbustab panga pikaajalise strateegia elluviimist Swedbanki kõigil neljal koduturul: Eestis, Lätis, Leedus ja Rootsis,“ selgitas Swedbank grupi tegevjuht Jens Henriksson.

Uue valdusühingu nõukogu langetab otsuseid peamiselt Balti üleste strateegiliste suundade osas. Valdusühinguga luuakse Euroopa Keskpanga ühtse järelevalvemehhanismi alla kuuluv pangandusgrupp.

„Swedbankil on täita oluline roll Eesti, Läti ja Leedu finantssüsteemides. Ühtse Baltikumi tasandi juhtimiskihi täiustamisega tugevdame oma Balti pankade tegevuse sünergiat, järelevalvet ja tõhusust,“ ütles Balti panganduse juht Jon Lidefelt.

Valdusühingu nõukogu esimeheks saab Swedbank grupi tegevjuht ning valdusühingu tegevjuhi kohale asub Balti panganduse juht. Uus valdusühing kuulub täielikult Swedbank AB-le ning sellest saab Eestis, Lätis ja Leedus tegutsevate Swedbanki tütarpankade ainuomanik. Valdusühingu tegevjuht määratakse ka nõukogu esimehe kohale Swedbank Eestis, Lätis ja Leedus.

Swedbank Eesti tegevjuht Olavi Lepp sõnas, et muudatus täpsustab Swedbank Eesti juhtimiskorraldust. „Muudatus aitab tagada, et meil on tugev kohalik pank, millel on vajaliku ressursid ja tugev mandaat äri tegemiseks Eestis“.

Uus ettevõtte jätkab tööd era- ja äriklientide pangateenuse arendamisel Eestis, Lätis ja Leedus, ning seda asuvad juhtima Balti panganduse juhtkonna liikmed. Uus ettevõte registreeritakse Lätti.

Juhtimismuudatused ei mõjuta Swedbanki kliente Eestis, Lätis, Leedus ega Rootsis. Sõltuvalt regulaatorite tagasisidest võib valdusettevõte alustada tööd 2021. aasta keskpaigast.