Mullu kasvas tervisekindlustuse sõlmimine hüppeliselt

Võrreldes 2019. aastaga kindlustatute arv enam kui kahekordistus 2020. aasta kolmanda kvartali lõpuks ning täna on Eestis kindlustatud enam kui 10 000 töötajat. Ingrid Siska-Mölderi sõnul on sama jõudsalt arenenud ravikindlustusturg – tööandja ravikindlustus on nüüdseks juba viie Eesti kindlustusandja toote loetelus ja tihedast konkurentsist võidavad vaid kindlustatud töötajad.
Konkurents pakub uusi võimalusi ning nüüd saavad töötajad osta samadel tingimustel kindlustuskaitset ka oma pereliikmetele. Viimaste kuude põhjal saab IIZI tööandja ravikindlustuse spetsialist kinnitada, et atraktiivne võimalus kogub hoogsalt populaarsust. Nimelt on eraisiku vabatahtliku ravikindlustuse ostuvõimalused piiratud. Enne lepingu sõlmimist toimub individuaalne riskihindamine ning sõltuvalt isiku tervislikust seisundist, vanusest ja muudest asjaoludest tuleb heal juhul tasuda märkimisväärne kindlustusmakse, halvemal juhul võib kindlustuskaitsest ilma jääda, sest pakkumisest keeldutakse näiteks teatud haiguse tõttu.

Aina enam eelistatakse tavapärastele soodustustele ravikindlustust

Kui varem motiveeriti töötajaid sportimisvõimaluste või ühisüritustega, siis nüüd eelistatakse aina enam muudele tööandja pakutavatele soodustustele ravikindlustust, mis annab töötajale võimaluse tarbida tasulisi meditsiiniteenuseid. See omakorda aitab töötajal püsida terve ning tekkinud murede korral saada abi kordades kiiremini, kui riiklik süsteem võimaldaks.
Kuna plaanilise ravi järjekorrad ei näita lühenemise märke ja Eesti Haigekassa poolt pakutav hambaravi kompensatsioon annab võimaluse vaid ühekordseks kontrollvisiidiks, on kiire ja efektiivne ligipääs meditsiiniteenustele reeglina tasuline.
Tööandja ravikindlustuslepingu sõlmimisel tuleb kindlustusandjale esitada vaid kindlustatud isiku nimi ja isikukood. Terviseküsimustike täitmise ja täiendavatele küsimustele vastamisega tegelema ei pea.

Võidavad nii tööandja kui töötaja

Kui ettevõte kindlustab 100 töötajat, on ca 200 € aastamakse eest igal töötajal võimalus kasutada pere- ja eriarstiabiteenuseid 4000 € (sh vaktsineerimine, profülaktilised uuringud, taastusravi) ja hambaraviteenuseid 300 € ulatuses. Kui näiteks tööandja on soovinud vabatahtlikult pakkuda oma töötajatele gripi või puukentsefaliidi vastu vaktsineerimisvõimalust, ilma et töötervishoiuarst oleks seda ette kirjutanud, lisandub vaktsineerimiskulule erisoodustusmaks. IIZI tööandja ravikindlustuse spetsialist Ingrid Siska-Mölderi sõnul saab teenuse maksuvabalt, kui korraldada vaktsineerimine läbi vabatahtliku ravikindlustuse.

Lisakoormuseta protsessis on konfidentsiaalsus tagatud

Ravikindlustushüvitiste taotlemisega ei pea tegelema ettevõtte personalijuht või juhtkond ning töötaja suhtleb kulude hüvitamise osas kindlustusandjaga otse läbi turvaliste e-kanalite. Protsess on kiire ja sujuv, raviarved esitatakse kindlustusele ning loetud päevade jooksul kantakse hüvitis töötaja pangaarvele.
Tööandjale isikustatuid andmeid kindlustuslepingu kasutamise kohta ei väljastata ning töötaja ei pea konfidentsiaalsuse pärast muretsema. Samuti ei tekita tööandjale olulist lisakoormust pereliikmete kindlustamine, sest peredele väljastatakse eraldiseisvad poliisid ja arved. Arveldamine ei toimu tööandja vahendusel.