„Saneerimisseaduse mõte ei seisne mitte selles, et püsivalt maksejõuetu ettevõte päästetakse võlausaldajate arvelt ning vaid omaniku huve silmas pidades. Oleme rahul, et kohtusüsteem avaldab sellele seisukohale endiselt toetust,” lausus T1 suurima võlausaldaja Lintgeni juriidiline esindaja Toomas Vaher reedest ringkonnakohtu otsust kommenteerides.

Nimelt otsustas Tallinna ringkonnakohus eelmisel reedel, et jätab rahuldamata mitme ettevõtte, sh T1 enda omanikfirma AS-i Tallinna Moekombinaat kaebused Harju maakohtu otsusele, millega lõpetati kaubanduskeskuse T1 Mall of Tallinn omanikfirma AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimine. „Tallinna Moekombinaadi suurim võlausaldaja Lintgen on otsusega rahul,” märkis Vaher.

Said kinnitust varasematele väidetele

Ta rõhutas, et ringkonnakohtu otsus kinnitas selgelt kahte olulist asjaolu. „Esiteks, et Tallinna Moekombinaat oli pankrotiseisus juba enne saneerimisavalduse esitamist. Teiseks, et tegemist ei ole olulise tööandajaga, kelle puhul saaks saneerimiskava kinnitada ilma võlausaldajate toetuseta,” lausus Vaher, viidates sellele, et T1 omanikfirma ei ole alates 2019. aasta septembrist suutnud tasuda võlausaldajatele miljonitesse ulatuvaid võlgu.

„Tallinna Moekombinaadi probleemidele ei ole mingit seost COVID-19 kriisiga. Kuue töötajaga Tallinna Moekombinaat oli lootusetult maksejõuetu mitu kuud enne seda, kui ettevõtet üritati hakata sel kevadel saneerima,” sõnas Vaher. Lintgeni esindaja märkis, et ühegi ettevõtte aktsionär ei saa eeldada, et tal õnnestub võlgadest lahti saada ning samas säilitada oma vara, mis pidi tagama nimetatud nõuded.

„Pankrotimenetlus on asjade loomulik käik, juhul kui ettevõte – antud juhul Tallinna Moekombinaat –, ei suuda ilmselgelt võlgu maksta,” lausus Vaher. Tema sõnul vajab juba avamisest alates raskustega maadelnud kaubanduskeskus uut juhtkonda, uusi investeeringuid ja efektiivset tegevusplaani. „Teeme kõik, mis võimalik, et tagada keskuse tegevuse jätkumine terve protsessi ajal, mida kõige rohkem ootavad ka keskuse kliendid,” sõnas suurima võlausaldaja esindaja.

Pro Kapitali Grupi juhatuse liige Allan Remmelkoor kinnitas reedeses börsiteates, et vaatamata sellele, et ringkonnakohus jättis nende gruppi kuuluva AS-i Tallinna Moekombinaat ja kolme võlausaldaja määruskaebused rahuldamata, jätkab T1 Mall of Tallinn oma igapäevast tegevust. Ka märkis ta, et Tallinna Moekombinaadi saneerimisprotsess ei mõjuta Pro Kapital Grupi ülejäänud ettevõtete tegevust.

Vaatavad veel, kas vaidlustavad ringkonnakohtu otsuse

Kuna ringkonnakohtu otsuse vaidlustamiseks on aega 15 päeva, otsustab Tallinna Moekombinaat oma edasised sammud pärast määrusega põhjalikult tutvumist, märkis Remmelkoor reedese kohtuotsuse osas.

Ettevõte vaidlustas augustis Harju maakohtu määruse, millega kohus otsustas ettevõtte saneerimismenetluse ennetähtaegselt lõpetada, sest kohtu hinnangul on Tallinna Moekombinaat püsivalt maksejõuetu.