Eile pärastlõunal andis Katrin Saarsalu-Layachi, kes on Eesti suursaadik ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis, üle jõustamisnoodi CERNi peadirektor Fabiola Gianotti’le.

"Mul on väga hea meel, et jõustamisnoodi üleandmisega saab meie ühistegevus veel tugevneda ja laieneda. Eesti loodab aktiivselt osa võtta CERNi uutest teadusprojektidest ja aidata rohkem kaasata ka erasektorit," ütles Eesti suursaadik ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis Katrin Saarsalu-Layachi.

Eestil on CERNiga olnud hea koostöö juba 1996. aastast. Eesti assotsieerunud liikmelisus kestab 2-5 aastat, misjärel saab Eestist organisatsiooni täisliige. Kui assotsieerunud liikmena ei tohi Eesti tulud liikmemaksu ületada, siis täisliikmeks saades see piirang kaob, samuti saab Eesti hääleõiguse CERNi nõukogus.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi ütles, et tegemist on olulise verstapostiga, et suurendada Eesti ettevõtete teadmusmahukust. „Nutikamad tooted ja teenused tõstavad meie ettevõtete konkurentsivõimet, loovad suuremat lisandväärtust ja rohkem töökohti. Olen kindel, et meie ettevõtjad ja teadlased kasutavad avanenud võimalusi usinasti ning annavad arenguhüppe mitmele Eesti ettevõttele,“ ütles Lubi.

CERNi ametlik Eesti kontaktisik ehk EASi CERNi projektijuht Triin Kangro kutsus kõiki koostööst huvitatud ettevõtteid endaga ühendust võtma. Tema kinnitusel plaanib Eesti lisaks juba käimasolevale teadusalasele koostööle suurendada Eesti osalust CERNi teadusprojektides.

„CERNi assotsieerunud liikmena saavad Eesti ettevõtted nüüd CERNiga koostööprojekte teha ning hangetel osaleda. Ühtlasi saavad eestlased CERNi tööle kandideerida ja osaleda koolitus- ja stažeerimisprogrammides,“ ütles Kangro.

Peamiselt on Eesti teadlased osalenud CERNi eksperimentaalsetes ja teoreetilistes osakeste füüsika uuringutes. Lisaks on koolitatud Eesti üliõpilasi ja füüsikaõpetajaid suvekooli raames. Eesti esitas ametliku liitumistaotluse 5. septembril 2018. aastal, millele CERN andis positiivse vastuse liitumisläbirääkimiste alustamiseks 9. aprillil 2019.

Euroopa tuumauuringute organisatsioon on rahvusvaheline teadusasutus, mis loodi teaduse ja tehnoloogia arendamiseks. CERNi peamisteks tegevusteks on kõrge energia füüsika uuringud ja selleks vajaliku tehnoloogia väljatöötamine. CERN tegeleb ka koolitamisega, et tõsta üliõpilaste ja teadlaste kvalifikatsiooni.