Töötukassa pressiesindaja Lauri Kool ütles, et hetkel on töötukassa kaudu jagatavale uuele kriisikompensatsiooni saamiseks taotluse esitanud 1039 ettevõtet. Nende hulgas on nii suur- kui väikeettevõtteid, hotellidest meelelahutuse pakkujateni välja.

Töötukassa esindajad on varasemalt välja öelnud, et nende Harju- ja Ida-Virumaa ettevõtete hulk, kes üldse kvalifitseeruvad seda toetust küsima, on 3000 ringis. Taotlusi hakati vastu võtma eile. Meetme maht küündib 24 miljoni euroni.

Detsembris ja jaanuaris kehtestatud piirangute tõttu hüvitab töötukassa uue kriisimeetmega tööjõukulud Harjumaa ja Ida-Viru tööandjatele, kelle tegevus on olnud erakorraliste asjaolude tõttu märkimisväärselt häiritud. Kuna piiranguid pikendati vahepeal, siis on ka töötukassa kaudu jagatav kompensatsioon esialgu plaanitust suurem.

Töötukassa kompenseerib palgakulu nendele ettevõtjatele, kellel on töötajaid Harjumaal või Ida-Virumaal ja kelle tegevus oli erakorraliste asjaolude tõttu 28. detsembrist 31. jaanuarini märkimisväärselt häiritud. Töötasu toetust makstakse äriühingule, välismaa äriühingu filiaalile, mittetulundusühingule, sihtasutusele või füüsilisest isikust ettevõtjale.

Kompensatsiooni makstakse nende töötajate eest, kelle töökoha asukoht on 22. detsembri 2020. a seisuga töötamise registri kohaselt Harju või Ida-Viru maakonnas. Kompensatsiooni suurus on nende töötajate novembri 1,5 kordne palgakulu, kuid mitte rohkem kui 180 000 eurot ettevõtja kohta. FIE toetuse suurus on 876 eurot.

Uue kriisitoetuse eripäraks on ka see, et seda võib küsida lisaks palgakuludele ka muude kulude katteks.

"Tööandja peab alati oma töötajatele palka maksma. Piirangud algasid detsembrid, detsembri palk maksti jaanuaris. Jaanuari palk makstakse lähipäevil inimestele välja. Meie hakkasime võtma avaldusi vastu ja hakkame tööandjatele kahe nädala jooksul raha kandma," rääkis töötukassa pressiesindaja Lauri Kool.

Seega on tööandjad on selleks hetkeks juba pidanud kaks korda palka maksma. "Seega, kuna tal palgad makstud, siis ei peagi otseselt ju meie toetust palgaks kasutama," põhjendas Kool.

Toetuse taotlusi saab e-töötukassas esitada alates 1.02.2021 kuni 28.02.2021. Toetuste saajad avalikustatakse märtsis pärast meetme lõppu.