"Kuna tegemist on börsi ettevõttega, oli see päris pikk ja konfidentsiaalne protsess, aga täna saame rääkida tehingu sisust, eesmärkidest ja natuke ka plaanidest," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Tema sõnul omandab Tallinna linn taas koos strateegilise partneri Utilitasega AS-is Tallinna Vesi enamusoaluse.

Seni kuulus AS-is Tallinna Vesi 35,3% ettevõttest Hollandisse registreeritud firmale United Utilities (Tallinn) B.V., mille omanikeks on Briti investorid. Täna hommikul andis ka Tallinna börs teada AS-i Tallinna Vesi aktsiatega kauplemise peatamisest.

"Loomulikult on meil plaanis ka suurinvesteeringud, sest ettevõte vajab arendamist," märkis Kõlvart. Tema sõnul jätkab Tallinna Vesi börsiettevõttena. "Miks see tehing üldse toimub? Miks see on vajalik? Alustame sellest, et see protsess algas suuromaniku initsiatiivist müüa oma osalus ja loomulikult Tallinna linn ei saanud endale lubada seda pealt vaadata," märkis Kõlvart.

Utilitas partnerina loogiline valik

Tema sõnul on Tallinna Vee näol tegu hea finantsvõimekusega ettevõttega, mistõttu see tulevikus kasvatab ka linna tulu. "See, et meil on selles protsessis ka strateegiline partner, annab sellele lisaväärtust," lisas Kõlvart. Tema sõnul on Utilitas pikalt opereerinud Tallinna linna kaugküttevõrku. "Kindlasti tekib võimalus seda koostööd laiendada ka sellele projektile, mida täna esitleme, näeme siin ka sünergia võimalusi," sõnas linnapea.

Utilitase kontserni juht Priit Koit märkis, et ettevõttel on pikaajaline kogemus elutähtsa kaugkütteteenuse, elektriteebyse pakkumisel ja sellega seotud võrgutaristu investeeringute tegemisel. "Tallinna linnal ja Utilitasel on enam kui 20 aastat koostöö kogemust Tallinna kaugküttevõrgu opereerimisel ja arendamisel," märkis Koit.

Selle aja jooksul on välja vahetatud enam kui pool pealinna kaugküttevõrgust. "Selle käigus on asendatud ka fossiilne kütus taastuvaga," sõnas Koit. Tema sõnul on neil plaanis vaadata üle ka AS-i Tallinna Vesi investeeringuvajadus, et ettevõte saaks edaspidigi kvalitseetset vee- ja kanalisatsiooniteenust osutada. Ettevõte loodab tulevikus ühildada nii vee- kui kaugküttevõrgu uuendamisele suunatud investeeringud.

Ta märkis, et nad otsustasid strateegilise partnerina sellesse tehingusse investeerida ka AS-i Tallinna Vesi professionaalse meeskonna tõttu. Lepinguga omandavad Tallinna linn ja Utilitas võrdsetel alustel seni United Utilities (Tallinn) B.V-le kuulunud osaluse.

Tallinna linnast saab selle tehinguga ettevõtte suurosanik, kellele kuulub 52,35%. Utilitase osaluse suurus on 17,65%. Tehingu maksumus on 100,3 miljonit eurot. Pool sellest panustab linn, pool Utilitas. Kõlvarti sõnul panustatakse natuke üle 50 miljonit linna likviidsuspuhveri arvelt.

Kõlvarti sõnul oli välisinvestori jaoks AS-i Tallinna Vesi näol tegemist ainukese investeeringuprojektiga väljaspool Suurbritanniat. Omajagu avaldas müügisoovile mõju ka veetariifi vaidlus, mis on pikalt vee-ettevõtet saatnud. Utilitase kontserni juht Priit Koit ütles, et tegu on pikaajalise investeeringuga, mille täpset tasuvusaega on täna veel väga raske öelda.

United Utilities esindaja, ASi Tallina Vesi nõukogu esimehe Simon Gardineri kinnitusel on United Utilities Tallinna linnale tänulik usalduse ja võimaluse eest olla üle 20 aasta linna partner vee-ettevõttena.

"Oleme alati püüdnud linna ja linnakodanike usaldust õigustada, töötanud järjepidevalt tallinlastele teenuse parendamise nimel ning usume, et õnnestusime selles. Olen erakordselt tänulik meie pühendunud töötajatele, kelle oskused ja panustamine tegid ühised head tulemused võimalikuks," märkis ta, soovides nii linnale ja Utilitasele jõudu edaspidiseks. "Oleme kindlad, et Tallinna Vesi on ka tulevikus edukas ettevõte," sõnas Gardiner.

Vajavad veel linnavolikogu ja konkurentsiameti heakskiitu

Tehing jõustub pärast vajaminevate kooskõlastuste saamist. Tallinna linna poolt AS-i Tallinna Vesi aktsiate omandamise peab heaks kiitma Tallinna linnavolikogu, mille kohta on linnavalitsus valmistanud ette vastava otsuse projekti. Tallinna linnavalitsus esitab otsuse eelnõu Tallinna linnavolikogu 11. veebruari 2021. aasta päevakorda lisamiseks.

United Utilitiesi 35,3-protsendilise osaluse omandamise tehingu lõpule viimiseks on vajalik koondumisluba konkurentsiametilt. Kui vastavad eeltingimused on täidetud, viiakse United Utilities Tallinn B.V-lt omandamine lõpule eeldatavasti märtsis 2021.

Tulenevalt kontrollosaluse muutumisest tekib Tallinna linnal ja Utilitasel kohustus esitada ühiselt AS-i Tallinna Vesi aktsionäridele ülevõtmispakkumine, mis korraldatakse pärast United Utilities Tallinn B.V osaluse tegelikku omandamist ja finantsinspektsioonilt ülevõtmispakkumise läbiviimiseks vajalike kooskõlastuste saamist. Ülevõtmispakkumine ja selle tingimused kuulutatakse välja eraldi, kui need on finantsinspektsiooni poolt kooskõlastatud.

AS-i Tallinna Vesi nõukogu jääb üheksaliikmeliseks, millest neli kohta on Tallinna linnal, kolm Utilitasel ja kaks on sõltumatud liikmed. Tallinna linnal ja Utilitasel on enam kui kahekümne aasta pikkune koostöö kaugkütte valdkonnas.

Utilitase suuromanik First Sentier Investors’il on laiahaardelised rahvusvahelised kogemused infrastruktuuriettevõtete, seal hulgas vee-ettevõtete opereerimisel, olles investoriks muuhulgas Suurbritannia ühes suurimas vee-ettevõttes Anglian Water ja Saksamaa energia- ja veekontsernis MVV Energie.

Tallinna linna ja Utilitast nõustasid tehingu ettevalmistamisel ja läbiviimisel finatsnõustajana Superia ja õigusnõustajana advokaadibüroo Triniti ning Utilitast täiendavalt advokaadibüroo COBALT. United Utilities’t nõustasid finantsnõustajana EY ja õigusnõustajana Slaughter and May ja advokaadibüroo Ellex.

Varustab 174 000 majapidamist üle Eesti soojusega

Utilitas toodab soojust ja elektrit ning pakub kaugkütteteenust kaheksas linnas üle Eesti: Tallinnas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Valgas, Jõgeval, Keilas ja Maardus. Utilitase soojustorustiku pikkus ületab 550 kilomeetrit ja sellega varustatakse 174 000 majapidamist üle Eesti.

Grupi ettevõtted käitavad 27 katlamaja, kolme biokütusel töötavat koostootmisjaama ja ühte päikeseelektrijaama. vGruppi kuuluvad kaugkütteettevõtted AS Utilitas Tallinn, AS Utilitas Eesti ning Tallinnas soojust ja elektrit tootev OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam.

Utilitas tootis 2020. aastal 1,7 TWh soojus- ning 394 GWh elektrienergiat. Utilitase konsolideeritud müügitulu oli 2020. aastal 127 miljonit eurot ning varade maht 386 miljonit eurot. Ettevõtte omanikeks on European Diversified Infrastructure Fund II (85%), mille varasid juhib First Sentier Investors ja OÜ Utilitas juhtkonnaliikmete ettevõtted (15%).

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid