Estiko Grupi juhataja Kristo Seli sõnul on projekt praegu alles väga varajases staadiumis. Lõppenud on arhitektuurivõistlus, mille võitis Peeter Pere arhitektuuribüroo ning nüüd algatatakse Tartu linnavolikogus detailplaneeringu protsess.

Seli hinnangul võib detailplaneeringu faas aega võtta umbkaudu aasta. Seejärel alustatakse projekteerimisega, mille käigus selgub ka detailsemalt, millised asutused ärikvartalisse rajatakse.

Seli räägib, et nii varajases faasis on keeruline öelda, mis täpselt piirkonda rajatakse. Küll aga on tema nägemus, et kuna arendus tuleb kesklinna, kuhu peaks töökohti juurde looma, siis võiks seal suur osa olla bürooruumidel. Samas leiab Seli, et rajatavate hoonete esimesed korrused peaks olema suunatud avalikkusele. Neile pindadele võiks sisse kolida ärid või teenusepakkujad.

Planeeritava ärikvartali alale jääb ka Tartu Erakool (TERA). Kristo Seli väitel on neil TERAga pikaajaline hea koostöö ning ta on ka haridusasutuse direktoriga juba suhelnud, mistõttu saab ka kool pinda juurde. Seli toob näiteks, et TERA-l on oma pind ka Estiko hallatavas Sisustus E Kaubamajas.

Projekti maksumuse ning rahastuse osas ei oska Seli veel kommentaare anda, need detailid hakkavad täpsemalt selguma detailplaneeringu käigus.

Hetkel on antud piirkonnas Estiko valduses Tähe 4 büroohoone. Neile kuulub Tartus ka mitmeid teisi suurarendusi, näiteks Tasku ning Kesklinna keskused, lisaks ka restoran Hõlm ning hotellid Dorpat ja Lydia. Siiski ei piirdu Selide tegevuspiirkond vaid Tartuga. Estikole kuulub ka näiteks Luminori maja Tallinnas Liivalaia tänaval.