Kui nädal aega tagasi oli teisest sambast raha välja võtmise avalduste arv 66 998, siis tänase seisuga on lisandunud veel 14 689 avaldust ehk praeguseks on kokku esitatud 81 687 avaldust teisest sambast loobumiseks. Avalduse esitajate keskmine vanus on 39 eluaastat ning ülekaalus on naised. Nemad on esitanud 42 517 avaldust, samal ajal kui mehed on esitanud 39 170 avaldust.

Teise samba avaldused 04.02.2021 seisuga

Kui teisest sambast raha välja võtjate avalduse esitanute valdav keele-eelistus on eesti keel – seda on märkinud ligi 60 000 avalduse esitanud –, on lisaks ligi 22 000-le vene keele eelistajale esitatud ka 177 avaldust, kus keele-eelistuseks on märgitud inglise keel. Tõenäoliselt on nende näol tegu Eestisse tööle tulnud välismaalastega.

Arvestades, et teise samba pensionikontosid on Eestis kokku loodud suurusjärgus 766 000, siis tänaseks tahab juba ligi 10,7% teise samba omanikke sealt raha välja võtta.

Teisest sambast raha välja võtmise avaldusi saab esialgu esitada 31. märtsini.