Pärast asutamist alustab ettevõte Ühendkuningriigis panga tegevusloa taotlemist, teatas LHV börsile. Olenevalt vajaliku regulatiivse heakskiidu saamisest on plaanis ettevõttest kujundada eraldiseisev pank asukohaga Ühendkuningriigis, eesmärgiga LHV Groupi seniste äritegevuste selgem eraldamine Eestis ja Ühendkuningriigis. Seni on LHV Pank tegutsenud Ühendkuningriigis filiaali kaudu.

LHV UK Limited’i aktsiakapitaliks on 2,5 miljonit naela ehk 2,85 miljonit eurot, mis on jagatud 2 500 000 aktsiaks nimiväärtusega 1 nael ehk 1,14 eurot. Kõik aktsiad kuuluvad LHV Groupile. Uus ettevõte on LHV Groupi tütarettevõte ja kuulub LHV konsolideerimisgruppi.

Käesoleval aastal tegeleb LHV UK Limited panga tegevusloa dokumentatsiooni ettevalmistamisega ja esitamisega järelevalvele. Ettevõtte asutamisest kuni tegevusloa saamiseni kannab LHV UK Limited kulusid ja teenib kahjumit. Tütarettevõttega seotud finantsprognoosi avaldab LHV Group pärast tegevusloa saamist.

LHV UK Limited’il on üks juhtimisorgan. Esialgselt kuuluvad ettevõtte juhtimisorganisse Madis Toomsalu (esimees), Erki Kilu ja Andres Kitter. Ettevõtte tegevjuht on Erki Kilu. LHV teavitas kavatsusest luua pank Ühendkuningriigis 23. oktoobri 2020 börsiteatega. Pangana tegutsemise eelduseks on regulatiivse heakskiidu saamine.