Terviseameti kommunikatsiooninõunik Kirsi Pruudel selgitas, et Soomega kehtivad ka väga ranged reeglid - sinna saavad vaid ühiskonna toimimise ja varustuskindluse seisukohast olulist tööd tegevad isikud. Lisaks on Soome nakatumisnäitaja nii madal, seetõttu tasuta testimist sadamas ei pakutagi.

Välisministeeriumi meedianõunik Kristina Ots aga selgitas, et Eesti esitas Soomele ettepanekud, mille eesmärk on leida täiendavate tervisekaitsemeetmete kaudu võimalus piiriülese liikumise taastamiseks. “Ühine töö lahenduse leidmiseks jätkub, sealhulgas kahepoolses Covid-19 töörühmas,” kõneles Ots. Teadupärast töötab Soomes arvestatav hulk eestlasi, kes seisid enne rangeid piiranguid raske dilemma ees - kas jätta töö ja otsida uus ametikoht Eestis või lahkuda teadmata ajaks pere juurest.

Lisaks valmistab Soome Otsa väitel ette seaduse muudatust, mis käsitleb kohustuslikku testimist Soome piiridel. See võib anda Soomes töötavatele eestlastele lootust, et varsti saab taas üle lahe kodu ja töö vahelt sõita.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele 282 ei rakendu liikumisvabaduse piirang neile, kes saabuvad riikidest, mille nakatumisnäitaja on alla 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul: praeguse seisuga kuulub nende riikide sekka nakatumisnäitaja alusel ka Soome.