Endine töövaidluskomisjoni juhataja ning tänane HUGO.legal jurist Katrin Martis soovitab vaidluste tekkides kõigepealt proovida see kokkuleppega lahendada nii, et mõlemad pooled oleksid rahul ning kui see tulemust ei anna, pöörduda töövaidluskomisjoni poole.

"Sageli on pooled nii riidu läinud, et kõrvalise abita üldse kokkuleppele ei jõuta ning siis on tõesti kõige mõistlikum vaidlus lahendada töövaidluskomisjoni kaasates - see protsess on kiire ning otsustajad sõltumatud, lisaks on see protsess inimesele tasuta. Teine võimalus on minna kohtusse, kuid see on ajakulukam ning tasuda tuleb nii riigilõivud teatud nõuete puhul kui ka juristi tasud," sõnas Martis.

Martis soovitab enne töövaidluskomisjoni pöördumist nõu pidada juristiga, kuna korrektse avalduse esitamine on oluline esimene samm.

Milliste probleemide korral pöörduda töövaidluskomisjoni poole?

Töövaidluskomisjoni võib poole pöörduda pea kõikide töölepingulistest suhetest tulenevate probleemide korral - töötasu ja hüvitiste, töölepingu ülesütlemise vaidlustes ning töölepingulise töösuhte tuvastamise korral.

"Töövaidluskomisjon juhindub oma töös töövaidluste lahendamise seadusest ja lahendab töölepingulisest töösuhetest tulenevad vaided. Samas tuleb tähele panna, et nimetatud seadust ei kohaldata tööõnnetusest või kutsehaigusest tingitud tervisekahjustuse, kehavigastuse või surma põhjutamisega tekitatud kahju hüvitamise vaidluse lahendamisele."

Kolm peamist olukorda, millede puhul tasub kindlasti töötajal töövaidluskomisjoni poole pöörduda:

  • Kui tööandja on jätnud tasumata töötasu ja hüvitised
  • Töösuhte tuvastamine - kui on sõlmitud käsundus või töövõtuleping, mis oma sisult vastab töölepingu tunnustele, tuleb sotsiaalsetest garantiidest osa saamiseks tuvastada töölepinguline suhe
  • Kui tööandja poolt töölepingu üles ütlemine on tühine.


Töövaidluskomisjoni otsus tehakse pooltele teatavaks kümne tööpäeva jooksul pärast istungi toimumist.

Martis soovitab lõpetuseks silmas pidada, et palganõudeid saab esitada 3 aasta jooksul ning töölepingu ülesütlemist vaidlustada 30 kalendripäeva jooksul alates päevast, mil töötaja töölepingu ülesütlemisavalduse sai, mitte avalduses märgitud töösuhte lõpetamise päevast.

Muud vaided aeguvad 4 kuu jooksul.