"Vastab tõele, et jaanuari algul saime OÜ Kentex Finance Eestilt alusetu pankrotihoiatuse. Tänaseks on see pankrotiavaldus Tere ASi poolt tagastatud koos selgitusega, et pankrotihoiatuse esitamine oli alusetu ja pankrotiavalduse esitamisega ähvardamine on põhjendamatu," ütleb Kivine alustuseks.

Ta lisab, et pankrotiseadus näeb ette, et võlausaldaja, kes on esitanud pankrotiavalduse, kuigi ta teadis või pidi teadma, et pankrotiavalduse esitamiseks puudub alus, peab hüvitama võlgnikule sellega tekitatud kahju.

"Kui selline tegevus jätkub oleme eeltoodut arvestades kohustatud esitama kohtu kaudu kahjunõudeid ja/või kasutama muid õiguskaitse vahendeid," ütleb Kivine.

Ta selgitab, et osaühingule Kentex Finance Eesti ei ole ka Terel võimalik ühtegi makset teha, kuna nimetatud osaühingu nõue on kohtutäituri poolt arestitud. Saneerimiskava kohaselt tuleb neile teha makse summas 38 119,80 eurot, mille Tere tasub kohtutäituri kontole pärast saneerimiskava kinnitamist.

"Kentexi summa kogu saneerimiskavast moodustab vaid 0,1 % ja nagu varem öeldud on see juba varasemalt nende osas kohtutäituri poolt arestitud ja kuulub maksmisele kohtutäituri kontole, mida me ka teeme," lisas Kivine.

Riigikohtu 16. detsembri 2020 määrusega ei lõpetatud Tere AS saneerimismenetlust nimetatud tsiviilasjas, vaid saadeti tagasi maakohtule kinnitamiseks. Harju Maakohus on 18. veebruaril 2016 määrusega algatanud Tere AS saneerimismenetlus ja see jätkuvalt kestab.

"Asjaolu, et saneerimiskava kinnitamine võib aega võtta üle viie aasta, ei suutnud Tere saneerimismenetlust algatades ette näha. Tere ootab iga päev, et kohus asja menetlust jätkaks," kommenteerib Kivine.