Eesti oma tuumajaama rajamise küsimus on leidnud koha nii koalitsioonilepingus, ajaleheartiklites kui inimeste meeltes. Fermi Energia kui selle ambitsioonika projekti eestvedaja on aasta jooksul koos Eesti ja rahvusvaheliste partneritega teinud mitmeid uuringuid nii jaama võimalike asukohtade, tuumajäätmete lõppladustuse võimaluste, litsentseerimismudeli, ehitusaja ja veel mitme olulise teema kohta.

Konverents toimub veebiülekandena, ülekanne algab teisipäeva hommikul kell 10:00. Esinejatele saab esitada küsimusi läbi sli.do keskkonna, sisestades esmalt tunnussõna #Fermi.
Muuseas leiavad käsitlust teemad:

Väikese moodulreaktori asukohauuringu tutvustus

Kuidas ehitada Eesti väikereaktor kiiresti?

Kas Skandinaavia tagab Balti elektri varustuskindluse?

Milleks väikesed moodulreaktorid, kui on olemas suured tuumajaamad?

Konverentsi programmi leiab siit.