COVID-19 pandeemiaga kaasnenud kaubandussektori drastilise languse tõttu oli Baltika tütarettevõte Baltman OÜ sunnitud novembris 2020 sulgema Ivo Nikkolo brändi esinduspoe Tallinna vanalinnas Suur-Karja tänaval. Baltman OÜ ei pidanud uues majanduslikus olukorras võimalikuks tasuda poe pinna eest üüri, mis ületas Tallinna vanalinna keskmist üürihinda pea neli korda.

Kuigi Baltman OÜ sooviks oli tekkinud olukord lahendada üürileandjaga kokkuleppel, mis oleks võimaldanud jätta esinduspood avatuks, Kalaport OÜ esindaja keeldus pakkumistest ja kompromiss luhtus.

Kompromissiläbirääkimiste lõppedes esitas üürileandja Baltmani vastu hagiavalduse, nõudes 70 140 euro suuruse üürivõla ja viiviste tasumist. Baltman OÜ hinnangul on üüri nõue Kalaport OÜ esitatud ulatuses põhjendamatu ning jääb ka kohtumenetluses seisukohale, et üürileping on käesolevaks hetkeks lõppenud ja üürivõlgnevust Kalaport OÜ esitatud ulatuses ei eksisteeri. Baltman OÜ ei välista jätkuvalt asja lahendamist kompromissiga.

Baltika juhi Flavio Perini sõnul on hagiavaldus suuresti põhjendamatu. Perini lisab, et jaemüüjad ja kinnisvara üürileandjad on valdavalt mõistnud vajadust oma huvisid ühiselt kaitsta ja seetõttu läinud paljudel juhtudel juba üle käibepõhisele rendiarvestusele, sõlmides selliseid kokkuleppeid isegi kuni 2022. aastani. „Baltika ja selle tütarettevõtted on saavutanud finantsilise stabiilsuse ning eesmärk on seda jätkuvalt parandada. Sealhulgas tähendab see vajadusel edaspidigi mittekasumlike poodide sulgemist," lisas Perini.

Kalaport OÜ omanikuks, muide, on Ivo Nikkolo isiklikult.