Esmaspäevast, 15. veebruarist saab Maksu- ja Tolliametile (MTA) hakata esitama tuludeklaratsioone.

MTA soovitab inimestel kindlasti mitte esimestel nädalatel büroodesse kohale rutata, kuna tekkida võivad pikad järjekorrad. Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks tuleb aga oodata õues.

Kannatust tasub varuda ka elektroonilise deklaratsiooni esitajatel - varasem praktika on näidanud, et esimestel päevadel on koormus infosüsteemile väga suur ja seetõttu ei saa kõik soovijad korraga deklaratsiooni täitma asuda. Ooteaeg võib olla pikk ka infotelefonile helistades.

„Kiiret ei ole, tuludeklaratsiooni on aega esitada 30. aprillini," ütles MTA füüsiliste isikute tulude ja maksustamise teenusejuht Grete Urbel. „Enammakstud tulumaksu tagastamine toimub samamoodi kui varasematel aastatel - kui deklaratsioon on korras ning ei vaja kontrolli või lisadokumentide esitamist, laekub raha paari nädala jooksul. Seejuures ei olene tagastamise kiirus otseselt deklaratsioonide esitamise järjekorrast. Viimane tähtaeg tagastamiseks on 1. oktoobril."

„MTA prioriteediks on oma klientide ja töötajate tervise hoidmine ning seetõttu lubatakse teenindusbüroodesse inimesi vastavalt teenindajate arvule. Palume inimestel esimestel tuludeklareerimise nädalatel mitte tulla teenindusbüroodesse, sest paraku tuleb järjekorras oodata õues," lihtsas Urbel.

Tuludeklaratsioon on eeltäidetud MTA-le teadaolevate andmete põhjal. Tänavu on lisatud ka info MTA hinnangul maksustamisele kuuluva kinnisvara müügi kohta, samuti metsatehingute kohta.

Kui eeltäidetud andmetesse on sattunud kinnisvara, mille müügilt tulumaksu tasuma ei pea, tuleb see inimesel endal kustutada. Kuid ka vastupidi - kui teenitud tulu on deklaratsioonist puudu, näiteks on saadud üüritulu, välistulu või ümbrikupalka, tuleb see ise sisestada. Samuti tuleb ise deklareerida tulu kinnisvara müügilt, mis kuulub maksustamisele, aga mida eeltäidetud deklaratsioonis ei ole.

„Eeltäitmistega soovime muuta tulude deklareerimist inimestele veelgi kiiremaks ja mugavamaks," ütles Urbel. „Aga see ei kaota inimese enda vastutust - eeltäidetud osad tuleb kindlasti üle kontrollida ja vajadusel muuta. Näiteks unustatakse tihti kontrollida, kas kõik koolituskulud on eeltäidetud või läheb meelest, et oma eluasemelaenu intresside info peab inimene ise pangast MTA-sse saatma."

Teist aastat järjest saab inimene soovi korral oma enammakstud tulumaksu või osa sellest suunata annetuseks. Valida saab heategevuslike ühingute seast kuni kolm annetuse saajat. Küll aga tasub tähele panna, et pärast deklaratsiooni kinnitamist tehtud annetust enam tagasi küsida ei saa.

Samuti on võimalik jätta enammakstud tulumaks ettemaksukontole maamaksukohustuse katteks.

MTA asub enammakstud tulumaksu tagastama alates 26. veebruarist neile, kes deklareerisid oma tulud elektrooniliselt ja 19. märtsist paberil deklaratsiooni esitajatele. Kui inimesel tuleb tulumaksu juurde maksta, siis selle tasumise tähtaeg on 1. oktoobril.

Oodata on enam kui 750 000 deklaratsiooni esitamist, eelmisel aastal tagastas MTA enam makstud tulumaksu 189 miljonit eurot, inimestel tuli tulumaksu juurde tasuda kokku 58 miljonit eurot.

Oluline teada

 • Tulude deklareerimine algab 15.02. Deklaratsiooni esitamise tähtaeg on 30. aprill.
 • Enammakstud tulumaksu hakatakse tagastama alates 26.02 elektrooniliselt tulu deklareerinutele ja alates 19.03 paberil deklaratsioonide esitajatele.
 • Juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtaeg on 1.10.
 • Maksuvaba tulu saab aastas kasutada kuni 6000 eurot. Aastatulu kasvades14400eurolt 25200euroniväheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile6000 - 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa - 14400).
 • MTA teenindusbüroodes on esimestel nädalatel oodata pikki järjekordi ja koroonaviiruse tõkestamiseks tuleb oodata õues. Seepärast ei soovita MTA esimestel nädalatel deklareerima tõtata. Büroosse tulles tuleb kanda maski.


Peamised muudatused tuludeklaratsiooni esitamisel

 • Deklaratsioonis on eeltäidetud andmed kinnisvara müügi kohta juhul, kui see MTA hinnangul võib kaasa tuua maksukohustuse. Samuti on metsateatiste põhjal eeltäidetud metsatehingute info.
 • Lapsevanema tuludeklaratsioonis arvesse võetavat lapse maksuvaba tulu vähendatakse lapse aastatulu võrra. Lapse aastatulu hulka arvatakse ka äriühingult saadud dividendid ja muud väljamaksed. Lapse aastatulu hulka ei loeta lapse saadud toitjakaotuspensioni ja rahvapensioni toitja kaotuse korral. Alaealise eest esitab vajadusel tuludeklaratsiooni tema vanem või eestkostja.
 • Eriolukorra ajal Töötukassast saadud töötasu toetus on deklaratsioonil eeltäidetud ja võib mõjutada maksuvaba tulu suurust.
 • Metsamaterjali ja raieõiguse võõrandamise tulust võib maha arvata kuni 5000 eurot.
 • Välisriigist tulu saamisel võetakse Eesti tulust mahaarvamisi arvesse sõltumata välisriigis saadud tulu osakaalust.
 • Alates 1.07.2020 on laevapere liikme tasu maksustatav teatud tingimusteltulumaksuga0%, selle arvel mahaarvamisi teha ei saa.