Investeerimisühing muutis eelmise aasta aprillis oluliselt, ette teatamata ja ühepoolselt klientidega sõlmitud finantsinstrumentide tingimusi. Muudeti toornafta hetkehinna arvutamise metoodikat ja samaaegselt tõsteti ka konkreetse väärtpaberi üleöö hoidmise tasusid.

Muudatuste protsess ja alused olid klientidele läbipaistmatud. Finantsinstrumendi omandanud kliendid pidid selle tulemusena oma tegevuse ümber kujundama, sh arvestama võimalikust tuluvõimalusest ilmajäämisega ja/või kuludega.

Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler selgitas, et keerukate finantsinstrumentidega kauplev professionaalne turuosaline, kes pakub vastavat teenust muu hulgas laiale klientide ringile, peab riske juhtima ja maandama ning tegema selleks vastavaid kulutusi. Samuti tuleb sellisel ettevõttel olla enne teenuse osutamist klientidele suunatud kommunikatsioonis võimalikult selge.

„Vältima peaks pelgalt riskide ootamatut ja ebaselget edasikandmist oma klientidele," ütles Kessler.

Finantsinspektsioon tuvastas, et Admiral Markets AS ei teinud finantsinstrumendi tingimusi muutes endast kõike olenevat, et lähtuda oma klientide parimatest huvidest.

Admiral Markets: ettevõte tegutses klientide parimates huvides
Admiral Markets AS on pidevas koostöös Finantsinspektsiooniga ja on käitunud alati kliendi parimates huvides.


Aprillis 2020 toimus maailma finantsturgudel esmakordselt sündmus, millest tulenevalt polnud rahvusvahelised finantsplatvormid valmis negatiivsete hindade kajastamiseks ja krediidilimiitide arvutamiseks. Admiral Markets AS tegevjuht Sergei Bogatenkov kinnitas, et ettevõte tegutses klientide parimates huvides ja kindlustas, et kliendid saaksid jätkuvalt globaalsetel finantsturgudel kaubelda.


“Me oleme alati lähtunud sellest, et tagada oma klientide huvide kaitse üle maailma. Toimunud olukorras seisime selle eest, et vähendada klientide võimalikku mõju. Admiral Marketsi eesmärk on alati olla kvaliteediliider, pakkuda parimat teenust ja avatud suhtlust oma klientide ning koostööpartneritega,” märkis Bogatenkov. “Teavitasime oma kliente varakult võimalikest anomaaliatest finantsturgudel ja palusime neil olla tähelepanelikud.”


Otsuse tegemisel ei ole Admiral Markets AS-i hinnangul arvesse võetud kõiki turuspetsiifilisi asjaolusid, mistõttu otsustab ettevõte lähiajal selle vaidlustamise üle.