Raha paistab olevat Eestis paarisuhetes üsna tõsine probleem. Uuringu andmetel ütleb 29% meestest ja 25% naistest, et neil on raske oma partneriga avameelselt rahast rääkida. See on üle Euroopa keskmise taseme (vastavalt 23% ja 22%). Siiski on Eesti paaride avatus rahaasjades veidi kasvanud, kuna 2019. aasta uuringu põhjal oli rahast rääkimisega probleeme 36% (Euroopa keskmine oli 23%).

Nii Eesti meestest kui ka naistest leiab 9%, et raha on ainus teema, mis suhetes partneriga vahel vaidlusi tekitab. Euroopas on raha suuremaks paaride vaheliseks tüliõunaks, sest vaidlusi tunnistas 17-18% vastanutest.

Eestis tunnistab 24% meestest ja 19% naistest, et nende suhe oleks parem, kui nad oleksid arvete maksmises ja raha säästmises targemad. 11% Eesti naistest ja 12% Eesti meestest väidavad, et nende partneril on puudulikud finantsteadmised, mistõttu teeb viimane ka mõlema jaoks halbu otsuseid.

Eestis tunnistab 35% tarbijatest, et Covid-19 kriis on pannud neid mõistma, et nende finantsolukord ei ole nii kindel, kui stressivaba elu elamiseks vaja oleks. 36% Eesti vastanutest väidab, et on rohkem mures oma rahalise heaolu pärast, kui mistahes muul ajal oma varasemas elus. Selliste muredega inimeste hulk on kõrgem lapsevanemate (37%) kui lastetute inimeste seas (34%).

57% Eesti lapsevanematest tunnistab, et Covid-19 kriisi tõttu on nad laenanud raha (v.a hüpoteeklaen) või kasutanud ära oma krediitkaardilimiidi, ostmaks midagi oma lastele. 37% vanematest väitab, et seda juhtus üks kord, kuid 20% tunnistab, et seda juhtus rohkem kui ühel korral.

Üle kolmandiku Eesti tarbijatest usub, et nende finantsolukord ei ole stressivabaks eluks piisavalt hea.

Uuringu aruandega saab tutvuda siin