ERGO kahjuennetuse juht Rain Tõnson ütles, et talvised olud ja paks lumi on tänavu kahjujuhtumite arvu liikluses kasvatanud. Eraldi tähelepanu väärib tema sõnul aga see, missugune kahju võib sündida hooldamata katustest. „Maja- ja korteriomanikud peavad silmas pidama, et katusele kogunenud lume raskustest tekkinud kahjud ei ole tavaliselt kindlustusega kaetud. Seetõttu tuleb ise valvas olla ja katuseid aegsasti puhastada,“ märkis ta.

Ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) pani hiljuti südamele, et majaomaniku kohustus on jälgida lumeperioodil katusele kogunevat lume ja jää seisukorda ning tagada, et katuseräästad oleks ohutud.

Millal ja kuidas katust puhastada? „Iga väiksemat lumekirmet pole tarvis kohe puhastama minna. Küll aga võiks võimaluse korral sekkuda faasis, kus lumi on veel pehme ja kerge, sest siis on teda hõlpsam eemaldada. Kui aga ilm pöörab sulale, muutub lumi märjaks ja raskeks, mistõttu on koristamine märksa keerulisem. Veelgi enam, siis võib lumi suurema tõenäosusega nii hoonele kui ka inimestele palju kahju teha,“ viitas Tõnson vajumis- ja varisemisohule. „Seetõttu tuleb majaomanikul katusele kogunevat lume ja jää seisukorda talveperioodil pidevalt jälgida,“ rõhutas Tõnson.

Tõnson pani südamele, et katuse lumetõrjetööd võivad olla ohtlikud, mistõttu tuleb teha eeltööd ja end põhjalikult ette valmistada. „See hõlmab turvavarustuse, õigete tööriistade ja meetodite kasutamist. Näiteks peab majaomanik kasutama õigeid jalanõusid, samuti turvarakmeid ja julgestusköit, et vältida kukkumist. Katuse puhastamisel ei tohiks kasutada soolasid ega kemikaale, kuna need lõhuvad katusematerjali,“ tõi Tõnson näiteid, millega tuleb arvestada.

„Juhul kui hoone omanikul puudub nõuetekohane turvavarustus ja muud tööohutuse tagamiseks vajalikud vahendid ei ole mõistlik ise pusima hakata, vaid tellida lumekoristustööd sellele spetsialiseerunud ettevõttelt,“ rõhutas ta.

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Urmas Mardi ütles, et kuna iseäranis Tallinnas ja Harjumaal on erakordselt palju lund, tunnevad ka siinsed korteriühistud varasemast rohkem huvi, kuidas katuseid lumest puhastada ja kes aitab korraldada lume äraveo. "Võimalik, et lumest tekkinud kahjud osutuvad tänavu suuremaks kui varasematel aastatel,“ lisas ta.

Katusele kogunenud lumest ja jääst ning kõnniteede libedusest tingitud raskeid õnnetusi on Mardi sõnul varasemalt ette tulnud ja summad, mis kannatutele maksta tuleb, on olnud märkimisväärsed. "Tuleb meeles pidada, et lumise ja libeda kõnnitee või räästast kukkunud jääpurikate tõttu toimunud õnnetuse korral vastutab korteriühistu ehk siis kõik korteriomanikud," rõhutas Mardi.