Michael tegi enda ülbe avalduse seejärel, kui ettevõtte töötajad olid avaldanud pahameelt koroonapandeemia käigus vähenenud palkade, sotsiaalkindlustus- ning pensionimaksete üle. Lisaks valmistab töötajatele muret ka Michaeli juurutatud töötajate hindamise skeem, mille alusel hinnatakse iga tiimi siseselt töötajaid parimast halvimani.

Huvitaval kombel lõpetas osade töötajate väitel peale Michaeli avaldust töötamine firmasisene veebirakendus, mis lubas töötajatel anda anonüümset tagasisidet firma juhtimise kohta. Enne töötamise lõpetamist oli seal Michaeli süüdistatud empaatiavõime puudumises ning kritiseeritud tema suurenenud palka.

“Pandeemia segab meie kõigi tööd ja inimesed surevad pidevalt. On alandav, kui firma juht palub sul seetõttu vingumine lõpetada,” ütles üks anonüümne KPMG töötaja.

Austraallasest juht otsustas hiljem enda avalduse tõttu ka vabandada: “Ma tean, et sõnad on olulised ning kahetsen enda tänast sõnakasutust,” teatas Michael kirjas firma töötajatele, “koroona on ka mind ennast mõjutanud, olin eelmises märtsis seetõttu isegi haiglas.”

KPMG on koroonapandeemia jooksul vähendanud tipptöötajate(partnerite) palka kuni 11 protsenti, “kaitsmaks töökohti ning võimaldamaks ka uute töötajate palkamist”.